torsdag 12. juli 2007

Helse Vest har kuttet bruken av private

Helse Vest har, i likhet med andre helseforetak, kuttet bruken av privatklinikker. Fra 2005 til 2006 er Helse Vests kostnader til private sykehustjenester redusert fra nesten en halv milliard kroner til 374 millioner. (Tall fra SINTEF Helse.)

Dette er svært positivt, mener jeg! Et offentlig helsevesen trenger både pengene og personalet selv. Utstrakt kjøp av tjenester hos private vil underminere det offentlige tilbudet.

Les saken i Bergens Tidende på nett:
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article382742.ece

tirsdag 10. juli 2007

Takk for alt, Kjell Opseth

Under overskrifta "Takk for alt, Kjell Opseth" meinar Sogn Avis på leiarplass at nestleiar i styret i Helse Førde, Kjell Opseth no må gå.

Les leiaren i Sogn Avis på nett, her:
http://www.sognavis.no/leiar/article2870586.ece

mandag 9. juli 2007

Plan for svangerskaps-, føde- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementets planarbeid med helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er justert litt. Et problemnotat som var varslet utsendt før sommeren er nå skjøvet ut til 24. september med høringsfrist 4. november 2007.

Det er på bakgrunn av de mange perspektiv og innspill som er presentert for departementet at det er ønskelig å ferdigstille et mer omfattende problemnotat, skriver departementet i et brev til Folkebevegelsen for lokalsykehusene og andre aktører.
Departementet varsler også et høringsmøte om problemnotatet 16. oktober.

Dette betyr at alle som har innspill, opplysninger eller synspunkt på saken fortsatt kan sende disse inn til departementet i sommer. Jeg videreformidler gjerne erfaringer med sommerstenging til departementet, hvis fødekvinner eller pårørende har ønske om det!

lørdag 7. juli 2007

Støtte fra Årdal og Lærdal

Formannskapene i kommunene Årdal og Lærdal har begge bevilget kr. 10 000 til Forsvar Lærdal sjukehus, og er med på å legge økonomisk grunnlag for at vi kan fortsette arbeidet. Takk for støtten!

Nei fra Sogndal og Vik

Formannskapene i kommunene Sogndal og Vik har avslått søknaden fra Forsvar Lærdal sjukehus om økonomisk støtte.

torsdag 5. juli 2007

Meir skade enn gagn? - diskusjon

Nestleiar i styret for Helse Førde, Kjell Opseth, meiner at eg som sjukehusaksjonist "har gjort meir skade enn gagn for sjukehusa i fylket". Det har han sjølvsagt full rett til både å meina og seia høgt. Men Opseth sine utsegner har offentleg interesse, då han representerer føretaksleiinga i Helse Førde. Dei er difor verdt å sjå nærare på.

Eg har difor sendt lesarinnlegg til lokalavisene i fylket.

Sjå innlegget i Sogn Avis si elektroniske utgåve:
http://eavis.sognavis.no/index.php?alias=NO-SA&s=119&p=2696