søndag 29. april 2007

1. mai i Lærdal

Det blir i alle fall to paroler for sykehuset i 1. mai-toget i år:
- Forsvar Lærdal sjukehus!
- Me vil ha att fødeavdelinga!
Blir du med? Det er plass til mange i toget!

fredag 27. april 2007

Helse Førde-styremøtet fredag 27. april

Helse Førde-styret hadde møte på Lærdal sjukehus i dag. Møtet startet på operasjonsavdelingen med orientering om datanavigasjonssystemet som Jellestad og ortopediklinikken nylig har fått godkjent for bruk. Med dette utstyret kan de bl.a. plassere protesene mer presist enn ved konvensjonelle metoder. Det betyr bedre resultat for mange av pasientene og lengre levetid for protesene. Ingen kom inn på Helse Vests skandaløse mistenkeliggjøring av både Jellestad og tilsvarende utstyr ifjor høst. (Og nå skal de ha datanavigasjonsutstyr ved sentralsykehuset i Førde, hvem skulle trodd det da det stod på som verst ifjor?) For meg er det utrolig at man kan gå videre uten å sette navn på det som har skjedd og stille noen til ansvar.
På styremøtet ble ortopediplanen vedtatt, og som jeg har hatt et innlegg om tidligere, er dette sannsynligvis et kompromiss en må kunne leve med.
Det mest betenkelige ved ortopediplanen er etter mitt syn ikke at man kutter fire senger i Lærdal, men at det ikke skal være operasjonsberedskap i Indre Sogn etter kl. 18 og i helgene. Er dette forsvarlig, i en region som er så sårbar for uvær, ras og andre hindre for transport av pasienter? Er det i det hele tatt akseptabelt at man ikke har bløtdelskirurgi her, slik det har vært de siste par årene? Helse Førde definerer Lærdal og Nordfjord som "lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap" (med referanse til lokalsykehusrapporten). Er denne klassifiseringen opplagt? Hva er egentlig akseptabel avstand til sykehus med full akuttberedskap? – 1 time, 2 timer, 3 timer, 4 timer eller mer?
Ellers var økonomi selvfølgelig et viktig tema på styremøtet, men jeg hørte ikke at noen rett ut satte navn på den store, rosa elefanten midt på styrets bord: - At ingen kan tro på budsjettbalanse i 2007. Styret snakker fortsatt med stort alvor om å forholde seg til "eiers krav".
Neste økonomirapportering til styret skjer i mai. Skal det komme dramatiske forslag på bordet i år, så kommer de da. Innenfor helseforetaket jobbes det med utredning av ulike alternativer, men en har jo allerede kuttet så mye at det ikke er mulig å ta mer uten at det går ut over pasienter, kvalitet, arbeidsmiljø, fagmiljø, rekruttering eller andre viktige sider ved sykehusdriften. Underfinansieringen av helseforetakene uthuler sykehusene våre og underminerer grunnlaget for kvalitet i tjenestene. Det er en skam for velferdssamfunnet at denne situasjonen får vedvare år etter år!
Mer om styremøtet (også lydfil) her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2329051

onsdag 25. april 2007

Sparer ved å stenge føde/gyn

Fødestuen i Lærdal blir stengt i 4 uker: uke 28, 29, 30 og 31.
Ryktene sier det er 25 sognekvinner som har termin denne perioden, men det kan vel ikke stemme?
Gynekologisk sengepost på Kvinneklinikken, Førde sentralsjukehus stenger forøvrig i 6 uker, ukene 27-32.
Bekymret kvinne i Sogn? - "Ta det som en mann".

tirsdag 24. april 2007

Hva skjer med beredskapen for fødestuen?

I ortopediplanen foreslås det at en kutter ut operativ beredskap i ortopedi etter kl. 18 på hverdager og i helgene. En beholder nok bemanning til å kunne ta imot, diagnostisere og evt. stabilisere pasienter for videresending. Og det skal være ortoped i døgnvakt.
Men i denne sammenhengen nevnes også den operative døgnberedskapen for fødestuen … Hva skal dette bety??? Med den geografien som vi har her i fylket, er kvinnene i Sogn nødt til å ha den tryggheten at de vil få kvalifisert hjelp om noe går galt under fødselen! Uten beredskap vil det fort gå mot slutten for hele fødetilbudet i Sogn. Det er helt uakseptabelt, både kvinne-, familie- og distriktspolitisk.
Vi må nok mobilisere for føden igjen. Jeg mener det eneste fornuftige er å gjenopprette fødeavdelingen. Mange snakker om de 70 som fødte lokalt ifjor. Hva med de 160 som måtte reise til Førde eller Voss på grunn av strenge seleksjonskriterier? Hvem spør dem om hva de egentlig ønsket?

En kamel vi bør kunne svelge, eller hva?

På Helse Førde-styremøtet i Lærdal fredag 27. april kl. 11.15 skal styret behandle Ortopediplanen. Jeg har lest gjennom den i dag, og er egentlig positivt overrasket. Det er kanskje første gang i Helse Førde at klinikkorganiseringen er blitt tatt på alvor. Det ser ut som alle involverte parter har både fått og gitt. Gruppen har kommet frem til noe som ser ut til å kunne gi både faglig kvalitet for pasientene, effektiv ressursutnyttelse i foretaket og samtidig sikre drift ved sykehusene i alle tre regioner.
Det har vært mediefokus på kutt i sengetallet, som for Lærdal sitt vedkommende minker med fire. Men jeg lurer på, når en ser på det totale resultatet, om ikke dette kuttet er en kamel vi bør kunne svelge?

søndag 22. april 2007

Helse Førde: Styremøte i Lærdal fredag 27. april kl. 11.15

Styret i Helse Førde skal ha styremøte på Lærdal sjukehus fredag 27. april kl. 11.15.
Første del av møtet blir orientering/omvisning av nytt navigasjonutstyr (ortopediklinikken).
Møtet er åpent for presse og publikum.
Klikk på lenken i venstre kolonne for å følge med når sakspapirene blir lagt ut.

fredag 20. april 2007

Bloggstart - litt om Lærdal sjukehus og aksjonen

Lærdal sjukehus er et lokalsykehus i Indre Sogn. Sykehuset har rundt 26 000 personer i opptaksområdet sitt, og mange av oss har svært lang reisevei til andre sykehus (Førde og Voss). Deler av regionen er utsatt for å bli isolert på grunn av uvær og ras, spesielt vinterstid.

Lærdal sjukehus styres av Helse Førde HF, som også råder over bl.a. Nærsjukehuset i Florø, lokalsykehuset Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Etter sykehusreformen har Lærdal sjukehus mistet flere senger, lokal administrasjon, vanlig kirurgisk virksomhet og fødeavdelingen. Kuttene har ikke vært begrunnet i dårlig kvalitet på tjenestene, men i økonomien til helseforetaket. Faglige argumenter har vært brukt som kakepynt. Prosessene har vært dårlige, og helseforetaket har lav tillit i befolkningen. Det er uklart hvor mye som er spart på endringene, for Helse Førdes økonomiske situasjon er stadig forverret.

Lærdal sykehus har i dag medisinsk avdeling, planlagt ortopedisk virksomhet ("ortopediklinikken") og "forsterket fødestue", (dvs et fødetilbud beregnet på fødende uten forventede komplikasjoner, men med beredskap for det som måtte dukke opp). En gledelig tilvekst er dialysetilbud, som sparer pasienter for hyppige og slitsomme reiser til Førde!

Opp gjennom årene er det mange som har kjempet for Lærdal sjukehus - både ansatte, pasienter, ulike organisasjoner og politikere. Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus er bare en av mange aktører i denne rekken. Vi trenger sykehuset vårt - og sykehuset trenger oss! De siste årene har vi arrangert underskriftsaksjon, demonstrasjoner og fakkeltog. Vi har skrevet høringsuttaler og henvendt oss til ulike aktører. Vi følger de fleste av Helse Førdes styremøter fra tilskuerplass. Vi samarbeider med andre lokale sykehusaksjoner i nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene, og gjennom dette samarbeidet skaffer vi oss mer kunnskap og påvirkningskraft.

Jeg håper denne bloggen kan være en informasjonskanal for interesserte indresogninger og andre. Kontakt meg gjerne om du har stoff som bør legges inn som innlegg eller lenker. Og så håper jeg du vil kommentere - det er åpent for alle, også de som er uenige. Velkommen inn!