fredag 26. august 2011

Hva vil du med lokalsykehusene, Jens Stoltenberg?


DEBATTINNLEGG I DAGBLADET 26. AUGUST 2011 ”VI LOVER MER BRÅK når det gjelder sykehusene våre”, sier statsministeren i sin halvårlige presskonferanse i juni. ”Skal lokalsykehusene overleve så må vi få til økt spesialisering og arbeidsdeling. Det er ikke snakk om at vi skal legge ned sykehus, men vi skal øke arbeidsdelingen mellom dem.”

ARENDAL SYKEHUS trekkes frem som forbilde for lokalsykehusene. ”Sykehuset er av de beste i landet på hjerte. Vi sender pasienter fra hele Sør-Norge til Arendal for behandling”, sier Jens Stoltenberg til oss på TV.

I NORDFJORD tror vi ikke hva vi hører. Mener han virkelig det han sier? Statsministerens beskrivelse av Arendal er nemlig en kopi av hvordan Nordfjord Sjukehus har spesialisert og tilpasset seg de siste 15 årene. Bytt ut ordet ”hjerte” med ”kikhullsortopedi”, så ville beskrivelsen av Arendal vært en beskrivelse av Nordfjord. Sykehuset har spesialisert seg på alle typer ledd- og ryggoperasjoner ved bruk av moderne kikhullsteknologi. Pasienten kommer raskt tilbake i arbeid. Fagområdet har nasjonal underkapasitet, og Nordfjord er et av de ledende miljøene i landet.

ENIG MED JENS. Så langt er hele Nordfjord enige med Jens Stoltenberg. Men så til realitetene. Regjeringen opprettet i april pilotprosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” ved Nordfjord – en modell for alle landets lokalsykehus. Utgangspunkt skal tas i det sykehuset ”er gode på”, og videreutvikle spesialisthelsetjenestene som primærhelsetjenesten har behov for.
KJEMPEFLOTT, tenkte vi, helt til prosjektforslaget kom fra Helse Vest. De ønsket å etablere et ”lokalmedisinsk senter” og en ”ruspost”, uten tjenestene som sykehuset ”er gode på”. Forslaget ribbet ”fremtidens lokalsykehus” for spesialistkompetanse og tjenester, og 30.000 Nordfjordinger mister fornuftig nærhet til akuttberedskap og nødvendige helsetjenester. Kirurgene og overvåkning fjernes, medisinsk avdeling nedskaleres, støttefunksjoner tas bort og fødeavdeling legges ned. Lenger reisetid til sykehus, og bare et fåtall får reisetid innenfor akuttmedisinens ”gylne time”. Men anestesileger skal sykehuset ha, sa Stortinget i juni. Men anestesilegene får ikke noe å gjøre når kirurgene er borte. Og til slutt; kikhullsortopedi, det Nordfjord ”er gode på”, legges ned.

DA BLE DET MYE BRÅK i Nordfjord. Så mye at Helse- og omsorgsdepartementet bad Helse Vest om å endre prosjektet etter Stortingets retningslinjer. Helse Vests reviderte prosjektforslag avventes i spenning. Heller ikke Helse Førde, det lokale helseforetaket, følger Stortingets retningslinjer for akuttberedskap ved lokalsykehuset. Nordfjord skal legges ned innen utgangen av året. Nedbemanningen ble iverksatt 1. juli, mens mange av de ansatte var på ferie. Helse Førde vil ikke ha sykehus i Nordfjord. De vil heller investere flere hundre mill. i Førde. Nordfjord har robust fagmiljø og effektiv drift. Men ingen ønsker å se eller høre om det, heller ikke Helseministeren. Nordfjordingene ”flykter” nordover mot Sunnmøre, som er mye kortere enn Førde. Men der er en foretaksgrense – en ”Berlinmur”. Tenk på det, Statsminister, Nordfjord blir ”helseflyktninger” i eget helseforetak. Dette skjer mens Regjeringen oppretter prosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” – i Nordfjord.

JENS STOLTENBERG, hvor ble det av visjonene for lokalsykehusene som ble delt med oss på TV? Det som skjer nå ved ”Fremtidens lokalsykehus” står i sterk kontrast til visjonen. Er det slik landets lokalsykehus skal ende opp – som lokalmedisinske sentre – uten evne til å behandle og stabilisere hverdagslige akutte tilstander? Når ikke Helseministeren vil, så forventes det at Statsministeren tar tak. For det er ikke dette han har sagt skal skje med lokalsykehusene. I Nordfjord kan Jens Stoltenberg få informasjon direkte fra fagfolkene, siden helsebyråkratene siler informasjon. Sørg for at helseforetakene følger Stortingets retningslinjer. Først da kan Jens Stoltenberg uttale deg om hvordan fremtidens lokalsykehus skal være.

For Helsefaggruppen i Nordfjord, Bjørn Myklebust, Siviløkonom

torsdag 25. august 2011

Valsendinga frå Sogndal om Samhandlingsreformen


Torsdag 25. august hadde NRK Sogn og Fjordane direktesending av lokalradioen frå Sogndal vidaregande skule (Nye Campus). Debatten var òg sendt på nett-tv. Innslaget er tilgjengeleg fram til 23. november 2011.

Programleiar var Gro Ravnestad.

Desse deltok i radio-debatten torsdag ettermiddag:

• KS-leiar og ordførar, Olav Lunden (Ap)
• Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap)
• Fylkesleiar og ordførar i Gulen, Trude Brosvik (Krf)
• Fylkesleiar Frank Willy Djuvik (Frp)
• Tredjekandidat Karen Marie Hjelmeseter (Sp)
• Åttandekandidat Jacob Nødseth (H)

• Sjukehusaksjonist Bente Øien Hauge
• Leiar i pensjonistlaget Sogn og Fjordane, Gerd Brekke


• Sjå debatten på nett-tv ved å klikke her eller på overskrifta

Hva vil du med lokalsykehusene, Jens Stoltenberg?

”VI LOVER MER BRÅK når det gjelder sykehusene våre”, sier statsministeren i sin halvårlige presskonferanse i juni. ”Skal lokalsykehusene overleve så må vi få til økt spesialisering og arbeidsdeling. Det er ikke snakk om at vi skal legge ned sykehus, men vi skal øke arbeidsdelingen mellom dem.”

ARENDAL SYKEHUS trekkes frem som forbilde for lokalsykehusene. ”Sykehuset er av de beste i landet på hjerte. Vi sender pasienter fra hele Sør-Norge til Arendal for behandling”, sier Jens Stoltenberg til oss på TV.

I NORDFJORD tror vi ikke hva vi hører. Mener han virkelig det han sier? Statsministerens beskrivelse av Arendal er nemlig en kopi av hvordan Nordfjord Sjukehus har spesialisert og tilpasset seg de siste 15 årene. Bytt ut ordet ”hjerte” med ”kikhullsortopedi”, så ville beskrivelsen av Arendal vært en beskrivelse av Nordfjord. Sykehuset har spesialisert seg på alle typer ledd- og ryggoperasjoner ved bruk av moderne kikhullsteknologi. Pasienten kommer raskt tilbake i arbeid. Fagområdet har nasjonal underkapasitet, og Nordfjord er et av de ledende miljøene i landet.

ENIG MED JENS. Så langt er hele Nordfjord enige med Jens Stoltenberg. Men så til realitetene. Regjeringen opprettet i april pilotprosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” ved Nordfjord – en modell for alle landets lokalsykehus. Utgangspunkt skal tas i det sykehuset ”er gode på”, og videreutvikle spesialisthelsetjenestene som primærhelsetjenesten har behov for.
KJEMPEFLOTT, tenkte vi, helt til prosjektforslaget kom fra Helse Vest. De ønsket å etablere et ”lokalmedisinsk senter” og en ”ruspost”, uten tjenestene som sykehuset ”er gode på”. Forslaget ribbet ”fremtidens lokalsykehus” for spesialistkompetanse og tjenester, og 30.000 Nordfjordinger mister fornuftig nærhet til akuttberedskap og nødvendige helsetjenester. Kirurgene og overvåkning fjernes, medisinsk avdeling nedskaleres, støttefunksjoner tas bort og fødeavdeling legges ned. Lenger reisetid til sykehus, og bare et fåtall får reisetid innenfor akuttmedisinens ”gylne time”. Men anestesileger skal sykehuset ha, sa Stortinget i juni. Men anestesilegene får ikke noe å gjøre når kirurgene er borte. Og til slutt; kikhullsortopedi, det Nordfjord ”er gode på”, legges ned.

DA BLE DET MYE BRÅK i Nordfjord. Så mye at Helse- og omsorgsdepartementet bad Helse Vest om å endre prosjektet etter Stortingets retningslinjer. Helse Vests reviderte prosjektforslag avventes i spenning. Heller ikke Helse Førde, det lokale helseforetaket, følger Stortingets retningslinjer for akuttberedskap ved lokalsykehuset. Nordfjord skal legges ned innen utgangen av året. Nedbemanningen ble iverksatt 1. juli, mens mange av de ansatte var på ferie. Helse Førde vil ikke ha sykehus i Nordfjord. De vil heller investere flere hundre mill. i Førde. Nordfjord har robust fagmiljø og effektiv drift. Men ingen ønsker å se eller høre om det, heller ikke Helseministeren. Nordfjordingene ”flykter” nordover mot Sunnmøre, som er mye kortere enn Førde. Men der er en foretaksgrense – en ”Berlinmur”. Tenk på det, Statsminister, Nordfjord blir ”helseflyktninger” i eget helseforetak. Dette skjer mens Regjeringen oppretter prosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” – i Nordfjord.

JENS STOLTENBERG, hvor ble det av visjonene for lokalsykehusene som ble delt med oss på TV? Det som skjer nå ved ”Fremtidens lokalsykehus” står i sterk kontrast til visjonen. Er det slik landets lokalsykehus skal ende opp – som lokalmedisinske sentre – uten evne til å behandle og stabilisere hverdagslige akutte tilstander? Når ikke Helseministeren vil, så forventes det at Statsministeren tar tak. For det er ikke dette han har sagt skal skje med lokalsykehusene. I Nordfjord kan Jens Stoltenberg få informasjon direkte fra fagfolkene, siden helsebyråkratene siler informasjon. Sørg for at helseforetakene følger Stortingets retningslinjer. Først da kan Jens Stoltenberg uttale deg om hvordan fremtidens lokalsykehus skal være.

For Helsefaggruppen i Nordfjord, Bjørn Myklebust, Siviløkonom

onsdag 24. august 2011

Samhandlingsreformen. Valsending i NRK Sogn og Fjordane frå Sogndal
Torsdag 25. august inviterer NRK til direktesendt valsending frå aulaen i den nye vidaregåande skulen i Sogndal.

I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreformen. Dette er ei av dei største helsereformene dei siste tiåra. Frå årsskiftet skal kommunane ta over ein del av dei helseoppgåvene som staten har i dag. Dette gjeld spesielt eldre og kronikarar.

Korleis møter kommunane dei nye utfordringane? Det er helsepolitikk som blir tema når NRK inviterer fylkestingskandidatar og publikum til debatt i Sogndal torsdag.

I tillegg stiller også sjukehusaksjonist Bente Øien Hauge og leiar i Sogn og Fjordane pensjonistlag, Gerd Brekke.

Debatten går i radio på ettermiddagssendinga mellom klokka 1603 og 17, men blir også sendt direkte i nett-TV same tidsrom. Alle som har lyst til å vere publikum er hjarteleg velkomne.

Desse deltek i debatten:

KS-leiar og ordførar, Olav Lunden (Ap)
Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap)
Fylkesleiar og ordførar i Gulen, Trude Brosvik (Krf)
Fylkesleiar Frank Willy Djuvik (Frp)
Tredjekandidat Karen Marie Hjelmeseter (Sp)
Åttandekandidat Jacob Nødseth (H)

Sjukehusaksjonist Bente Øien Hauge
Leiar i pensjonistlaget Sogn og Fjordane, Gerd Brekke

Torsdag blir det også valsending frå klokka 1840 til 19 på Vestlandsrevyen frå aulaen til Sogndal vidaregåande skule.

Framover blir det også to andre direktesendte debattar i ettermiddagssendingane. Tysdag 30. august går turen til Sandane der tema blir framtida for dei vidaregåande skulane i fylket.

Den 6. september er NRK Sogn og Fjordane på plass i Måløy, der framtida til fylket vårt blir tema.

• Klikk her eller på overskrifta for å sjå saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider

fredag 19. august 2011

Lærdal Ap sin ordførerkandidat vil ha lokalsjukehus med innhald


ARBEIDARPARTIET HAR BLOGGESIDER FOR LOKALPOLITIKARANE "MITT ARBEIDERPARTI" (mittarbeiderparti.no).
HER ER EIT INNLEGG FRÅ BLOGGEN TIL JOHAN NES, LÆRDAL AP SIN FYRSTEKANDIDAT VED KOMMUNEVALET 2011:

Helse og omsorg

Tryggleik og nærleik til gode helsetilbod er viktig for alle. Lærdal Arbeiderparti vil halde fram arbeide for at Sogn framleis skal ha eit godt lokalsjukehus i Lærdal.

Lokalsjukehuset må innehalde akuttmedisin, fødetilbod, spesialkirurgi innan ortopedi og alle nødvendige støttefunksjonar. Me vil arbeide for at eit lokalmedisinsk senter vert lokalisert til lokalsjukehuset i Lærdal.

Stortinget vedtok 2010 den nye samhandlingsreforma og kommunane skal i framtida overta meir av tenestene frå sjukehusa og det skal leggjast sterkare vekt på førebyggjande helsearbeid. Arbeidet med samhandlingsreforma vert viktig i kommunen dei næraste åra.

• Les blogginnlegget ved å klikke her eller på overskrifte

Styremøte i Helse Førde fredag 26. august 2011, på Førde sentralsjukehus


Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. august 2011. Møtestart kl 10.00 på Førde sentralsjukehus, møterom 4, i 2. etasje.

Før møtet blir det fagleg orientering ved Førde BUP frå klokka 08.30 til 09.30. Førde BUP ligg på Prestebøen 8 (parker ved Førdehuset).

Sakene til styremøtet:

Innkalling til styret HF 26. august 2011
Styresak 047-2011 A Protokoll fra styremøte HF 17.06.2011
Styreprotokoll Helse Førde HF 17. juni 2011
Styresak 048-2011 O Adm. direktør si orientering
Styresak 049-2011 A Rapportering fra verksemda per juli 2011
Verksemdsrapport KIR juli 2011
Verksemdsrapport MED juli 2011
Verksemdsrapport PHV juli 2011
Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2011
Styresak 050-2011 A Arbeidsgjevartilhøve (u.off § 23, første ledd)
Styresak 051-2011 Eventuelt

Skriv og meldingar til 26. august 2011
Revidert Helse2020 Strategi for helseregionen - Godkjent 22.06.2011

• SJå utlysinga og last ned sakene frå Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 15. august 2011

Nordfjord: Vil gå rettens veg for å stoppe ortopedivedtak


FIRDA TIDEND 13.08.2011

Sjukehusaksjonen i Nordfjord meiner Helse Førde sitt vedtak om å legge ned ortopediavdelinga ved Nordfjord sjukehus er i strid med føringane som regjeringa har lagt, og vil gå rettens veg for å stoppe det om ikkje vedtaket vert omgjort.

Dette kjem fram i ein uttale sjukehusaksjonen kjem med etter eit møte i går. Her er uttalen deira:
"Styret i Helse Førde HF bestemte den 17. juni 2011 å leggje ned all ortopedisk verksemd ved Nordfjord Sjukehus snarast råd, og seinast innan utgangen av 2011.

Administrasjonen har i sommar fylgt opp styret sitt vedtak med beskjed om at alle ortopediske tilvisingar skal sendast til Sentralsjukehuset i Førde, gjeldande frå 1. august 2011.
Dette inneber at det seinast innan utgangen av 2011 vil Nordfjord Sjukehus vere eit sjukehus utan kirurgisk aktivitet. Dette er openlyst i strid med dei føringane som Regjering og Storting har lagt, om kva eit lokalsjukehus med akuttfunksjonar minimum skal innehalde.

Nedlegginga vil blant anna få alvorlege følgjer for akuttberedskapen i Nordfjord.

Helse Førde opptrer i strid med Stortinget.
Regjering og Storting har også understreka at dette tilbodet skal vere likeverdig over heile landet.

Vi viser også til Helse og Omsorgsdepartementet si vurdering i brev til Helse Vest RHF, datert 01.07.-2011.

• Sikre spesialisthelsetenester til innbyggjarane i sin region i tråd med Regjeringa sin politikk og Stortinget sine føringar
• Vidareutvikle spesialisttilbodet ved Nordfjord sjukehus
• Utvikling av Medisinsk senter skal ikkje vere ein del av ”Prosjekt Nordfjord sjukehus”
• Som det går fram av Nasjonal Helse- og Omsorgsplan, bør kommunane ha stor fridom til å organisere sine tenester.

Andre ting som Sjukehusaksjonen vil påpeike:
• Gjennomføringa av Samhandlingsreforma må ikkje fortrenge bruken av eksisterande areal på Nordfjord sjukehus
• Ein stiller seg uforståande til at Regjeringsvedtaket frå 1. april 2011 om at; ” ingen tilsette skal seiast opp” samstundes som Helse Førde startar Nedbemanningsutval
• Ein stiller seg også uforståande til at dette går føre seg samstundes som Regjeringsvedtaket om oppstart av Prosjekt Nordfjord sjukehus skal gjennomførast
• Likeeins at Nordfjord sjukehus skal vere eit Fyrtårn/Modell for dei andre lokalsjukehus i landet, når all aktivitet (ortopedi, fødeavdeling og akuttfunksjon) er teke bort
• Påstandane om at Nordfjord sjukehus har rekrutteringsproblem er ikkje i tråd med realiteten. Tvert i mot, så har Nordfjord sjukehus eit stabilt og sterkt fagmiljø og god tilgang på spesialistar/fagpersonar som vil arbeide ved Nordfjord sjukehus. Stillingane har ikkje vore utlyste pga at Helse Førde har innført stillingsstopp,

Kva har vi/folket og tilsette ved Nordfjord sjukehus vore utsette for i lang tid?
Vi viser til:
• Uforsvarlege vedtak og uverdig behandling av Nordfjordingane
• Bevisst feilinformasjon
• Manipulasjon av fakta
• Frårøve Nordfjordingane fritt sjukehusval
• Helse Førde og Helse Vest motarbeider Regjering og Storting sine vedtak
• Neglisjering av klager, manglande vilje til å undersøkje fakta, manglande eller utilstrekkelege attendemeldingar
• Gåvebrevet – Sjukehuset blei gjeve til Fylket/Staten for å sikre folket i Nordfjord eit godt helsetilbod, med vekt på kirurgisk aktivitet. Helse Førde har gjennom sitt vedtak handla i strid med gåvebrevet

Sjukehusaksjonen Nordfjord vil no i verksette nødvendige tiltak for at befolkninga i Nordfjord skal vere sikra eit forsvarleg og likeverdig spesialisttilbod i framtida, på lik linje med resten av befolkninga i landet.
Etterkjem ikkje oppmodinga om å utsette iverksetting av vedtaket om avvikling av all ortopedisk verksemd ved sjukehuset, vil Sjukehusaksjonen Nordfjord i gong sette rettslege steg for å stanse den allereie i verksette nedlegginga.
Det vil i første omgong innebere krav om at retten fattar vedtak om mellombels forføyning."

• Les saka i Firda Tidend ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 8. august 2011

Alfred Bjørlo sin blogg: Dilemma i ein politisk unntakstilstand


Frå bloggen til Venstrepolitikar Alfred Bjørlo, 8. august:

Etter hendingane i Oslo og på Utøya 22/7 har det vore politisk unntakstilstand i Noreg. Det er riktig og nødvendig. Likevel: Ut frå min ståstad som engasjert politisk person i Eid og Nordfjord er det sider ved den politiske unntakstilstanden som ikkje er heilt beinkløyvde.

Kva gjer vi når den kanskje mektigaste politiske aktøren i Sogn og Fjordane - Helse Førde - ikkje er omfatta av nokon politisk unntakstilstand, men tvert imot nettopp no driv politikk i rasande tempo? Eg har ingen enkle svar, men vil reise debatten og lufte mine tankar om saka.


Framtida for Nordfjord sjukehus har dei siste åra vore den altoverskuggande saka for folk i Nordfjord. Det er ei sak som betyr mykje for tryggleik, framtidstru og utvikling i heile regionen og ei sak som er politisk tvers gjennom, heilt opp til Regjeringsnivå.

Ved inngangen til sommaren tilspissa situasjonen for Nordfjord sjukehus seg. Styrefleirtalet i Helse Førde vedtok - etter "benkeforslag" heilt ut av det blå, utan føregåande saksutgreiing og mot røystene til alle medisinsk kompetente fagfolk i styret - å stoppe viktige deler av aktiviteten ved sjukehuset umiddelbart. Det er eitt år tidlegare enn alle fram til no har rekna med, og vart gjort fordi styrefleirtalet ville få sett raskt sluttstrek for at folk i Nordfjord og tilsette ved sjukehuset engasjerer seg i sjukehussaka (å engasjere seg for eige sjukehus er i følge styreleiaren i Helse Førde ein "energilekkasje"..).

Sist veke sende Helse Førde ut ei pressemelding der dei kunngjer at det frå 1. august - midt i vår sjølvpålagde politiske unntakstilstand - er forbode for legane å tilvise pasientar til ortopediavdelinga i Nordfjord. Alle pasientar skal frå no av med tvang frå Helseforetaket visast vidare til Førde, ei ortopediavdeling som har annan type kompetanse og driv med andre typar operasjonar enn avdelinga ved Nordfjord sjukehus. Dette er altså resultat av noko som er vedtatt over bordet på eit styremøte i Helse Førde - utan førutgåande administrativ utgreiing og mot røystene til alle fagleg kvalifiserte styrerepresentantar.

No gjennomfører Helse Førde vedtaket i praksis. Dei raserer nær sagt over natta ei av høgkvalifisert ortopedisk avdeling med eit stabilt fagmiljø, bygd opp over fleire tiår, og går i staden ut og lyser rundt om i Europa etter korttidsvikarar for innleige.

Og ikkje nok med det: Ved inngangen til sommarferien (7. juli) sette Helse Førde ned eit hurtigarbeidande "Nedbemanningsutval" for Nordfjord sjukehus. Utvalet fekk frist til utgangen av sommarferien (20. august) med å førebu ei omfattande nedbemanning ved Nordfjord sjukehus allereie hausten 2011, med mandat til å gjennomføre oppseiingar.

Når Helse Førde brukar sommarferien til å førebu "slakting" av fagmiljøa på Nordfjord sjukehus, er det fullstendig i strid med lovnader frå Regjeringa. Helseministeren forsikra i april at ingen tilsette ved Nordfjord sjukehus skulle miste jobben som følge av endringane i sjukehustilbodet som Regjeringa då vedtok. Tvert imot vart det lova frå Regjeringa eit eige "utviklingsprosjekt" ved Nordfjord sjukehus med 25 mill kr i "friske midlar" pr år i tre år skulle legge grunnlaget for ny aktivitet ved sjukehuset. Det er eit prosjekt Helse Vest og Helse Førde no etter beste evne prøver å tøme for innhald, og som det rett før 22/7 var ein heftig avisdebatt om mellom direktøren i Helse Vest og nestleiaren i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Kjersti Toppe, Sp). Toppe skulda der Helse Vest/Helse Førde for å handle i strid med Regjeringa sine vedtak om framtida for Nordfjord sjukehus.

Korleis skal vi som politisk engasjerte menneske i Nordfjord handtere Helse Førde si pågåande nedbygging av Nordfjord sjukehus, i strid med politiske lovnader frå Helseminister og Regjering, i dei vekene kor vi andre er i politisk unntakstilstand?

I ein normal situasjon hadde vi jobba døgnet rundt for å stoppe galskapen. Folkevalde og ordførarar i Nordfjord-kommunane hadde jobba inn mot Helse Førde og Helse Vest og sine kontakter i det sentrale politiske miljøet. Vi hadde stilt spørsmål og utfordra Helseministeren til å stå ved det ho lovde i april. Eg hadde personleg halde fram å ha ein offentleg debatt med Helseministeren sin rådgjevar Tord Dale som i ein samtale med meg kort tid før hendingane på Utøya kom med nye negativt lada, og etter det eg i etterkant har skaffa reie på, feilaktige påstander om aktiviteten ved Nordfjord sjukehus.

Ingenting av dette skjer no. Det kan ikkje skje. Det ville ikkje vere rett, og det ville vere fullstendig urimeleg å krevje at Helseministeren eller ordførarane i Nordfjord skulle ha brukt dagane i det siste på Helse Førde sine krumspring.
Likevel: Helse Førde har brukt sommaren effektivt. Dei køyrer fullt tempo i viktige omstillingsprosessar som er politisk høgst kontroversielle, burde vore avklart på regjeringsnivå før dei vart sett i gong og vil ha alvorlege, kanskje irreversible følgjer for vidare utvikling av Nordfjord sjukehus. Helse Førde er den kanskje mektigaste politiske aktøren i Sogn og Fjordane, men er ikkje omfattta av nokon politisk unntakstilstand.

Korleis vi som har politisk unntakstilstand skal forhalde oss til det, er eit spørsmål eg ikkje har noko godt svar på. Vi har neppe anna val enn å halde oss rolige fram til den 13. august, og i mellomtida utfordre media og andre i lokalsamfunnet til å følgje med i kva Helse Førde driv med.

Ein ting er sikkert: Slik Helse Førde køyrer løpet, vil sjukehussaka etter den 13. august kome attende for full musikk, også politisk. Alt Helse Førde gjer, skjer til sjuande og sist med løyver og fullmakt frå Regjeringa og Helseministeren, uansett kor omstendeleg ansvaret er forsøkt tåkelagt og splitta opp på vegen. Det som no skjer med Nordfjord sjukehus er utan tvil eit politisk ansvar. Sjølv om Helse Førde, den kanskje mektigaste politiske aktøren i Sogn og Fjordane, ikkje stiller til val.