mandag 28. januar 2008

Vil du vite mer om lokalsykehusspørsmål?

For deg som er interessert i å vite mer om lokalsykehus på landsplan, anbefaler jeg å sjekke Folkebevegelsen for lokalsykehusenes nyhetsblogg (http://lokalsykehus.blogspot.com) jevnlig.

• Klikk på overskriften for å komme dit

fredag 25. januar 2008

Samling for lokalsykehusaksjoner i Oslo 23. og 24. februar

Folkebevegelsen for lokalsykehusene samler representanter for sykehusaksjoner fra hele landet til samling i Oslo helgen 23. og 24. februar. Vi er glade for å ha fått professor Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark på programmet. Han vil presentere sin rapport "HELSEREFORM. Utfordringer og løsninger." Ellers er et viktig tema for sykehusaksjonene denne helgen planlegging av arbeidet fram mot neste stortingsvalg, for sykehus vil selvfølgelig bli en av hovedsakene i valgkampen.

Lørdagen er åpen for gjester. Om du ønsker invitasjon, send forespørsel til bente@fjordinfo.no.

torsdag 24. januar 2008

– Fiktive underskudd i sykehusene

Feil bruk av regnskapsprinsipper har ført sykehusene ut i et økonomisk uføre. Men underskuddene finnes først og fremst på papiret, mener professor Bjarne Jensen. – Det sies at helseforetakene er et konkursbo, men helseforetakene våre er ikke noe konkursbo. Tvert imot har vi et velfungerende helsevesen, sier Jensen, som er professor ved Høgskolen i Hedmark.

På konferansen «Helsereform – utfordringer og løsninger» i Folkets hus i Oslo onsdag presenterte Jensen en rapport med samme tittel som konferansen. Rapporten retter skarp kritikk mot regnskapssystemene i helseforetakene.

– Forretningsbaserte regnskapsmodeller gir et feil bilde av situasjonen. Resultatet blir en økt opptatthet av lønnsomhetsberegninger på bekostning av pasientenes behov, dårlig økonomistyring og svekket politisk styring over sykehusene, anklaget Jensen.

Dersom sykehusene hadde fulgt samme regnskapsregler som kommunene, ville dagens enorme underskudd ikke vært der, framholdt professoren.

• Les mer om dette, og konferansen, på Fri Fagbevegelses nettsider ved å klikke på overskriften her. (Hvis du vil lese den omtalte rapporten finner du lenke til den på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes nyhetsblogg http://lokalsykehus.blogspot.com. Der er det også flere innlegg om emnet.)

Jeg prøvde å spørre om følgende på konferansen, men fikk dessverre ikke svar:
Helse Førde har avskrivninger på 123 millioner. For å gå i regnskapsmessig balanse, må foretaket kutte 105 millioner. Gitt at foretaket fikk følge samme regnskapsregler som kommunene, ville Helse Førde da faktisk gått med et overskudd på 18 millioner? Er det slik at sykehusene i fylket vårt tvinges til å spare og kutte og kalkulere med urealistisk høye aktivitetstall - uten at kravet har noe som helst med ressursbruken i behandlingen, eller driften forøvrig, å gjøre?

Store sengetalsreduksjonar over fleire år i Helse Førde

Sidan 2004 har sengetalet ved sentralsjukehuset i Førde blitt kutta med 49 senger, melder Firda (papirutgåva) i dag.
Nordfjord har redusert med 10 senger, Lærdal med 16 og Florø med 33 i desse fire åra, i følgje avisa.

tirsdag 22. januar 2008

Forsvar sykepleierutdanninga i Førde!

Stjernø-utvalget har lagt fram forslag om å legge ned sykepleierutdanninga i Førde. Skulle dette bli gjennomført, er det et dolkestøt mot en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Sogn og Fjordane.

En eventuell nedlegging av sykepleierutdanninga vil ikke bare ramme sentralsykehuset, men også lokalsykehusene. Vi er avhengig av at folk får utdanne seg innen fylket. Tilbudet i Førde har god kvalitet og god søkning. Nå må alle med makt trå til og forsvare skolen!

• NRK Sogn og Fjordane har en del om saken i dag, og hvis du klikker på overskriften her kan du lese mer om Stjernø-utvalgets forslag om å slå sammen alle landets høyskoler til åtte store universitet.

mandag 21. januar 2008

Budsjettvedtaket i Helse Førde

Budsjettvedtaket fra fredagens møte er lagt ut på nett. Her finner en blant annet en oversikt over på hvilke områder de 105 millioner kronene skal spares inn.

KIRURGISK KLINIKK skal f.eks. øke aktiviteten og tjene 11,3 millioner mer - samtidig som de skal spare inn ("rammereduksjon") 8,6 millioner. MEDISINSK KLINIKK skal ved økt aktivitet få inn 6,5 millioner mer - samtidig som de skal kutte 8,6 millioner.
Til tross for den pålagte aktivitetsveksten i pasientbehandling, reduseres posten for INVENTAR, UTSTYR OG VEDLIKEHOLD på alle klinikker med 3,8 millioner. Og AMBULANSETJENESTEN ("prehospital klinikk") som åpenbart sliter fra før, er pålagt å spare 3,5 millioner.

Sylvia og Jens og de oppfordrer helseforetakene til å "jobbe smartere", hevder at det er "udemokratisk" å bruke mer penger enn en får tildelt, bytter ut kritiske stemmer i RHF-styrene (se egne saker på http://lokalsykehus.blogspot.com) og forventer en økning i antall behandlede pasienter neste år. Samtidig som de altså underfinansierer driften. – At de tør!

• Klikk på overskriften her for å se vedtaket på Helse Førdes nettsider.

lørdag 19. januar 2008

Det nye Helse Vest-styret

Oddvard Nilsen (leder)
Kari Oftedal Lima (nestleder)
Gunnar Berge
Ohene Aboagye
Nils P. Støyva (AP)
Gisle Handeland (AP)
Gerd Dvergsdal (SP)
Torhild Selsvold Nyborg (KrF)
Gro Skartveit (V)

Ansatterepresentanter
Aslaug Husa
Inger F. Hamborg
Helge Espelid

• Klikk på overskriften her og les hele saken på regjeringens nettsider.

fredag 18. januar 2008

Styret vedtok innsparing på 105 mill

Styret i Helse Førde vedtok i dag 2008-budsjettet der det blir lagt opp til innsparing på 105 millionar kroner. Men styret tok eit atterhald om at dei vil ha noko meir tid til å kvalitetssikre den budsjetterte auken i pasientbehandling.

• Les meir på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider

Merknad frå meg: Klinikkbudsjetta er ikkje offentleggjort, slik at det er umogeleg for aksjonistar og andre å setja seg inn i konkret korleis millionane skal sparast.

Nye medlemmar frå SFj til Helse Vest-styret

Stryneordførar Nils P. Støyva blir nytt styremedlem i Helse Vest. Utnemninga skjer i føretaksmøtet 25. januar.

Også Gerd Dvergsdal, ordførar i Jølster, går inn i Helse Vest-styret. Gunvor Sunde frå Gloppen har vore styremedlem i inneverande periode, men får ikkje fornya tillit av helseministeren.

Helse- og omsorgsministeren offentleggjorde i dag utnemninga av nye styremedlemmer i helseregionane og seier ho er godt nøgd med samansetjinga av dei nye styra.

Sogn og Fjordane har vore representert ved Gunvor Sunde frå Gloppen og Ap i siste periode. Ho var ein av dei fire kandidatane fylkesutvalet føreslo til å sitje i styret i neste periode. Dei tre andre kandidatane frå fylkesutvalet var Gerd Dvergsdal, Jarle Skartun og Nils P. Støyva.

• Les heile saka i Fjordingen på nett ved å klikke på overskrifta her

Over 100 årsverk må vekk

For at Helse Førde skal få kontroll over økonomien skal ein vurdere kutt av mellom 100 og 120 årsverk i løpet av tre år.

• Les hele saken i Firdaposten på nett ved å klikke på overskriften her

torsdag 10. januar 2008

Magnussen-utvalget: Skjevfordeling mellom foretakene

Det står mer om skjevfordelingen på nyhetsbloggen til Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

• Klikk på overskriften for å komme dit.

Styremøte i Førde 18. januar

Neste styremøte i Helse Førde vert i Førde, den 18. januar. Styremøta er opne for publikum og media.

• Klikk på overskrifta her, så kjem du til nettsida der innkalling, dagsorden og sakspapir vert lagt ut, omlag ei veke før møtet.

Helse Vest får 250 millioner for lite

Helse Sør-Øst må si fra seg 800 millioner kroner dersom de andre helseregionene skal få sin rettmessige del av helsemilliardene som fordeles over statsbudsjettet, skriver Helserevyen.

Det skal gå fram av Magnussen-utvalgets innstilling, som presenteres i dag. Ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag har Helse Midt-Norge gått glipp av til sammen opp mot 4 milliarder kroner siden staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002. – Magnussen-utvalget dokumenterer en dramatisk skjevfordeling som må rettes opp allerede i neste års statsbudsjett, sier Sandvik, i en pressemelding.

Utvalget, som har vært ledet av professor Jon Magnussen, har hatt som oppgave å foreslå en rettferdig fordeling av statens overføringer til de regionale helseforetakene, og har hatt representanter fra alle helseregionene.

Av utvalgets innstilling skal det gå fram at:
- Helse Sør-Øst får 796 millioner kroner for mye per år i forhold til de andre helseregionene.
- Helse Midt-Norge får 340 millioner kroner for lite
- Helse Vest får 250 millioner kroner for lite
- Helse Nord får 206 millioner kroner for lite

Utvalgets innstilling overleveres formelt til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i dag, og skal straks ut på en tre måneder lang høringsrunde.

• Klikk på overskriften her for å lese hele saken på Helserevyen

- Og så kan vi jo i samme åndedrag fundere på hvorfor administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, i en tv-debatt nylig mente at det ikke var for lite penger som var problemet …

tirsdag 8. januar 2008

Larsen mente det ikke slik, men Opseth vil fjerne gynekologene

Utover dagen i dag kom det presisering fra Rune Larsen (i forhold til saken under):
Uttalen hans om framtida for fødetilbudet i Lærdal (som NRK Sogn og Fjordane gjenga) var tatt ut av sin sammenheng, sier Larsen. Poenget hans var at fødestova i Lærdal må ha gynekologberedskap for å være et reelt og trygt fødetilbud. Larsen mente at dersom en ikke har råd til å opprettholde gynekologberedskapen, er det mer realt å legge ned hele fødetilbudet. Sånn sett er dette kanskje ment mer som en utfordring til politikerne som underfinansierer enn en trussel mot fødekvinnene i Indre Sogn.

Kjell Opseth, derimot, uttaler til NRK Sogn og Fjordane i ettermiddag at han ønsker å fjerne gynekologberedskapen ved fødestova i Lærdal. Han mener at når fødestuer kan fungere uten legeberedskap andre steder i landet, må det kunne fungere her i fylket og.

Etter NRK Sogn og Fjordanes fokus på saken i morgensendingen, kom det flere mediefolk til sykehuset på formiddagen. Minst 12 vordende og/eller nybakte mødre stilte, etter en ringerunde seg imellom, spontant opp for å møte media og tale det lokale fødetilbudets sak. Også kommunejordmor i Årdal, Rigmor Cruickshank, var på plass. Hun har fersk erfaring fra fødestuer nordpå og var krystallklar i sin tale: Fødestue uten legeberedskap kan fungere mange steder, men det er ikke forsvarlig i Indre Sogn med de forholdene en her har. Hun kunne også fortelle at Helse Førdes seleksjonskriterier for fødestuen i Lærdal er mye strengere enn seleksjonskriteriene for jordmorstyrte fødestuer i Nord-Norge.

Det er grunn til å spørre seg hvorfor Helse Førde ikke justerer seleksjonskriteriene og tilpasser dem den faktiske bemanningen i Lærdal. Er det bevisst politikk fra Helse Førde, for å få kanalisert flere fødsler til sentralsykehuset og få ned tallet her inne? Fødestuen i Lærdal kunne, men en liten justering fra Helse Førdes side, trolig tatt i mot bortimot dobbelt så mange fødende - og fortsatt drevet medisinsk forsvarlig.

Dagens spontane samling på sykehuset viser at det er et stort mobiliseringspotensiale i Indre Sogn dersom Helse Førde bygger ned fødetilbudet.

Styremedlem i Helse Førde vil legge ned hele fødetilbudet i Lærdal!

NRK Sogn og Fjordane melder at Rune Larsen mener hele fødetilbudet i Lærdal må legges ned, mens han vil beholde fødeavdelingen i Nordfjordeid. Bakgrunnen er at fødestua i Lærdal har "bare" 84 fødsler, og at hver fødsel derfor (med beredskapen) blir uforholdsmessig dyr.

Fødestuen i Lærdal har dobbelt så mange fødsler som myndighetenes krav til fødestuer. Om Rune Larsen i sitt regnestykke også inkluderer anestesiberedskap og andre kostnader som også kommer andre pasienter er ikke kommet fram i saken.

Men hovedpoenget her er at det er helt uakseptabelt at en region som Indre Sogn skal stå uten et lokalt fødetilbud! Personlig tviler jeg på at administrasjonen og styret i Helse Førde vil komme med et slikt forslag, og spesielt ikke så kort tid før departementet har ferdigstilt utkast til ny nasjonal strategi for en "helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg".

Og avstanden fra Indre Sogn til andre sykehus med fødetilbud (både Førde og Voss) er såpass lang at det ville være mer enn oppsiktsvekkende om styret skulle få aksept fra Sylvia Brustad for en nedlegging.

Skulle et slikt forslag virkelig komme på styrets bord, vil aksjon Forsvar Lærdal sjukehus selvfølgelig mobilisere kraftig.

• Klikk på overskriften for å lese saken på NRK Sogn og Fjordanes nettsider

torsdag 3. januar 2008

Fekk bruk for akutt legehjelp under fødsel

Det var ikkje sjølvsagt at Silje (5) skulle få sitte i armkroken til mamma. I dag har den fem år gamle jenta frå Måløy ei mamma og pappa til å passe på seg. Men fødselen for fem år sidan kunne brått snudd opp ned på det.

FEKK STYRTBLØDNING
For det som starta som ein vanleg fødsel då Karin Vetvik og sambuar Harald Barmen venta sitt andre barn, vart brått ein kamp om liv og død for både mor og den nyfødde. Etter tre kvarter med veer i ambulansen til Eid, henta gynekolog Arne Järnbert ut Silje henta med hastekeisarsnitt ved fødeavdelinga på Nordfjordeid. Men dramatikken var ikkje over med det.

- Livmora trekte seg ikkje saman og eg fekk styrtblødning. Det stod om livet. Järnbert måtte ta fjerne livmora. Det var einaste utveg, fortel Karin.

- EG VAR VELDIG HELDIG
Utan legane til stades ved fødeavdelinga ved Nordfjord Sjukehus, er Karin sikker på at ho aldri ville overlevd den dramatiske fødselen.

- Ved eit keisarsnitt som ikkje er planlagd, så veit du aldri kva som kan skje. Det kan gå heilt fint, men det kan og gå gale. Eg var veldig heldig, seier ho og vert både provosert og såra over den evige debatten kring fødeavdelinga som redda både livet hennar og Silje.

- NÅR TEK DET SLUTT?
Også for fem år sidan var debatten i gang om å bygge fødeavdelinga på Nordjfordeid ned til ei fødestove.

- Når skal det ta slutt? Å diskutere den debatten som er så alvorleg er vanskeleg å tenke på. Vi vil ikkje at verken mødre eller born ikkje skal leve opp fordi vi ikkje har lege på sjukehuset til å gjere den jobben dei skal. Dei skal redde liv og ungane dine skal ha ei mor.

• Henta frå NRK Sogn og Fjordane sine nettsider. Les saka der ved å klikke på overskrifta her.

Sylvia: Trenger ikke ytterligere evaluering av reformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene fremsatte i november (i forbindelse med våre kommentarer til statsbudsjettet) krav om en ny og bredere evaluering av hele sykehusreformen. Vi har nå fått svar fra Sylvia Brustad, der hun bl.a. skriver:

"Det er riktig som dere påpeker at evalueringen ikke har gitt direkte kunnskap om effekter av sykehusreformen på behandlingstilbudets medisinske kvalitet og pasientens opplevelse av dette."

Men hun hevder at årsaken ligger i "et mangelfullt datagrunnlag som kan belyse disse forholdene" og at "et personidentifisertbart Norsk pasientregister vil, når dette kommer på plass, gi økt kunnskap. (…) Dette gjør at vi på sikt kan få bedre kunnskap om utvikling av kvalitet."

Statsråden skriver videre:
"Selv om evalueringen viser at mye er bra, står vi også overfor utfordringer. Vi har allerede gjennomført flere tiltak for å videreutvikle og forbedre modellen. Fortsatt vil det være slik at sykehusreformen må videreutvikles, slik at spesialisthelsetjenesten organiseres på en best mulig måte både for pasientene og ut fra samfunnsmessige hensyn.

Stortinget har fått seg forelagt resultater og oppfølging av evalueringen gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008). Jeg mener at de gjennomførte evalueringene gir en helheltig vurdering av sykehusreformen, og at det nå ikke er grunnlag for å igangsette en ytterligere evaluering."

Så langt Brustad. Folkebevegelsen for lokalsykehusene opprettholder selvfølgelig kravet om en ny og bredere evaluering! Norsk pasientregister vil ikke kunne avdekke de prinsipielle problemene ved reformen.

• Klikk på overskriften for å lese hele saken på Folkebevegelsens nyhetsblogg

Jordmor på Nordfjordeid: - Ha fødestove i byane!

- Det er byane som bør ha jordmorstyrde fødestover og ikkje distrikta. Det meiner overjordmor Linda Grotle Hauge ved sjukehuset på Nordfjordeid.

Norsk gynekologisk foreining meiner fødeavdelinga på Nordfjordeid bør reduserast til fødestova fordi fødselstalet er for lågt. Det er ikkje Grotle Hauge samd i. - Det kan lagast til ei fødestove i nær tilknyting til dei store sjukehusa slik at du kan få hjelp viss du får bruk for det. Er du på Nordfjordeid eller i Lærdal, og du står utan gynekolog, er det langt til næraste sjukehus, seier ho.

Spørsmålet om Nordfjordeid med sine knapt tre hundre fødslar sist år, bør bli såkalla jordmorstyrd fødestove i samsvar med Stortinget sine føresetnader, vart aktualisert onsdag då leiar i Norsk gynekologisk foreining, Rolf Kirschner, gjekk ut og sa at Nordfjordeid bør ha fødestove.

- Det kan bli ei jordmorstyrt fødestove for friske fleirgangsfødande på Nordfjordeid. Dette er basert på faglege vurderingar, og eg er sikker på at mange av kollegaene i Sogn og Fjordane vil seie seg samd i dette, seier han.

DINOSAUR
Reaksjonane let ikkje vente på seg, og Bente Øien Hauge i Folkerørsla for lokalsjukehusa karakteriserer Kirschner som ein dinosaur. - Han tviheld på eit standpunkt som han vert meir og meir åleine om. Både fagmiljø og politiske miljø ser at å leggje om til fødestover i distrikta er ein dårleg veg å gå, seier ho.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

onsdag 2. januar 2008

Gynekologforeningen med selvmotsigelser om tallenes betydning

Leder Rolf Kirschner i Norsk Gynekologisk Forening motsier seg selv når han mener at antall fødsler skal avgjøre statusen for fødetilbudet på Nordfjordeid (se egen sak under), for han har i høst signert et brev der foreningen hans slår fast at nivådifferensiering ikke skal gjennomføres bare på grunnlag av antall fødsler:

"disse tallene ikke er absolutte størrelser men at man må tilpasse etter lokale forhold. Dette står klart formulert i grunnlagsdokumentene og Stortinget har to ganger tidligere presisert akkurat dette. Det er helt meningsløst når HOD (…) antyder at Stortingsvedtaket vil føre til nedleggelse av 11 avdelinger (som har mindre enn 400 fødsler)."
Datert 29.10.07 og signert av Rolf Kirschner.

• Klikk på overskriften her og les hele uttalen fra gynekologforeningen

Fødetilbodet på Nordfjordeid sjukehus under angrep frå Norsk Gynekologisk Forening

Fødeavdelingen på Nordfjordeid må reduserest til fødestue, meinar gynekologisk foreining. Leiar av Norsk gynekologisk foreining, Rolf Kirschner, meiner at under 300 fødslar i året er for lite for å oppretthalde statusen som fødeavdeling. - I dette tilfellet kan det bli ei jordmorstyrt fødestove for friske fleiregangsfødande på Nordfjordeid og at førstegangsfødande og der ein finner avvik under graviditeten flytter desse til næraste fødeavdeling, seier han.

Fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus hadde i fjor 295 fødslar. Det er over 100 fødslar mindre enn Statens Helsetilsyn si tilrådde norm på 400 fødslar for å ha status som fødeavdeling. På fødestover er det ikkje krav om gynkelogar, og alle gravide med potensielle risikofødsler må difor sendast til Førde.

Denne tanken likar ikkje seksjonsoverlege Arne Jernbert ved fødeavdelinga på Eid. Jernbert seier fødestovemodellen er ein utmerka modell i storbyar, men at det i distriktet vil vere ein høgrisikoinstitusjon. - Plasseringa av sjukehuset og geografien det ligg i, kvalifiserer for at vi framleis skal vere fødeavdeling som også kan ta hand om risikofødslar. Bygger ein ned avdelinga her, så inneber det ei reisetid på fire timar for fødande. Det er kynisk. Kvinner og barn vil betale ein for høg pris, seier han og fryktar at liv kan gå tapt.

Kirschner avviser at lange reiseavstandar vil skape problem for dei fødande. - Det vil vere nokre som eventuelt må flytte på seg før fødsel eller ved fødsel. No er kommunikasjonen i Noreg heldigvis ikkje dårlegare enn for nokre år sidan, seier han.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

Debatt om fødetilbudet i Nordfjord

NRK Sogn og Fjordane har på "Torget" lagt ut følgende sak til debatt:
"Fødeavdeling eller fødestove?
Leiar av Norsk gynekologisk foreining, Rolf Kirschner, meiner fødeavdelinga på Eid bør reduserast til fødestove. - Dette er ein høgrisikoinstitusjon i distriktet, seier seksjonsoverlege Arne Jernbert. Kva meiner du?"

Flere nordfjordinger har skrevet innlegg. Og i kveld la jeg inn følgende:
"Erfaringene etter omleggingen i Lærdal er dårlige! På den gamle fødeavdelinga kunne 80% få føde lokalt. På fødestova er det bare 30% som får føde. Det betyr at halvparten av sognekvinnene nå har fått økt reisetid til fødested med 1,5-3 timer på grunn av omleggingen. Dette er ikke godt for dem!
Idealet om kontinuitet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er ikke mulig å gjennomføre når så mange har så lang vei til fødested: Det blir så mange forskjellige folk involvert i de tre fasene.
Hverken helseforetakene eller gynekologforeningen har foretatt noen registrering av konsekvensene av omleggingen i Lærdal, men jeg har fått brev fra flere som forteller om mye angst på forhånd (spesielt vinterstid), uro for om de rekker fram i tide, vonde transporter og overflytting under fødsel med sterke smerter, fastspent på båre. Der ligger de med veer, uten jordmor, bak i ambulansen mens en nervøs far må kjøre egen privatbil bak. Og når fødselen er over, har han lang vei hjem. Familien får ekstrautgifter til mat og overnatting. Hvis det er småsøsken hjemme, må far reise inn igjen til Sogn. Da blir mor ofte liggende og føle seg veldig alene med barnet på fødeavdelinga.
En del reiser hjem/til Lærdal sjukehus med privatbil bare en dag eller to etter fødsel i Førde eller på Voss - er det forsvarlig? Skjønner at de gjør det, for å være nær familien - men hvem har det medisinske ansvaret?
Vi må kjempe for å beholde fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus! Og selvfølgelig gjenopprette fødeavdelinga ved Lærdal sjukehus."

• Klikk på overskriften her og kom til debatten på Torget (NRK Sogn og Fjordane)