torsdag 12. juli 2007

Helse Vest har kuttet bruken av private

Helse Vest har, i likhet med andre helseforetak, kuttet bruken av privatklinikker. Fra 2005 til 2006 er Helse Vests kostnader til private sykehustjenester redusert fra nesten en halv milliard kroner til 374 millioner. (Tall fra SINTEF Helse.)

Dette er svært positivt, mener jeg! Et offentlig helsevesen trenger både pengene og personalet selv. Utstrakt kjøp av tjenester hos private vil underminere det offentlige tilbudet.

Les saken i Bergens Tidende på nett:
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article382742.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar