fredag 7. september 2007

De Facto-rapport full av feil?

Som kjent har sjukehusaksjonen i Nordfjord hyret inn De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte, til å lage en rapport om konsekvensene av ortopediplanen i Helse Førde. Rapporten ble offentliggjort på pressekonferanse i Nordfjord 10. august, og Helse Førde var snare til å avvise rapportens konklusjoner. På Helse Førdes hjemmesider ble det 15. august lagt ut en artikkel om "Feil og mistydingar i De Facto-rapport", senere har styremøtet i Helse Førde avvist å diskutere rapporten og styremedlem Rune Larsen karakteriserte den i intervju med NRK Sogn og Fjordane som "søppel".

Forsker Roar Eilertsen fra De Facto tilbakeviser i et innlegg i Fjordabladet 5. september kritikken fra Helse Førde og påpeker at tallene han kritiseres for å bruke bl.a. er hentet direkte fra Helse Førdes egne styrepapirer.

Et eksempel fra Eilertsen: "Det siste eksemplet på ”feil” som Helse Førde omtaler, er at det ikke er riktig at gruppa som utarbeidet ortopediplanen fikk pålegg om ikke å se på sammenhenger mellom tiltakene i planen og situasjonen for fødetilbudet på lokalsykehusene. Det er et faktum at dette ikke omtales med et ord, verken i rapporten eller i innstillingen til styret. Det gjennomføres heller ingen analyse av om de omlegginger som skjer innen ortopedien får konsekvenser for andre avdelinger eller sider ved lokalsykehusenes drift. Dette er etter vårt syn en alvorlig svakhet med hele rapporten."

Les hele Eilertsens innlegg her:
http://www.fjordabladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=2559

Rapporten og henvisninger til omtalen i media finnes på De Factos hjemmesider:
www.de-facto.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar