søndag 30. september 2007

Dialogmøtet med Helse Førde

En delegasjon fra Forsvar Lærdal sjukehus dro torsdag oppover for å møte Helse Førde til "dialogmøte". Alle tre aksjonsgruppene var invitert, først til et fellesmøte og så til hvert sitt lukkede møte med styret og representanter fra administrasjonen.
Fra Lærdal var vi Jarle Vindedal, Kari Rikheim, Olav Wendelbo, Siv Enerstvedt og Bente Øien Hauge. Delegasjonen opplevde det som både lærerikt og positivt å få anledning til å stille spørsmål og diskutere med styre og administrasjon.
Om det å ha en slik kommunikasjon i realiteten kan endre noe, gjenstår å se. Det var åpenbart, spesielt i den lukka delen, at en her har å gjøre med svært ulike virkelighetsoppfatninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar