onsdag 19. desember 2007

Samarbeid om ambulansetenestene

Eit samarbeid mellom ambulansetenesta og kommunane kan vere med på å styrke beredskapen samstundes som ein får betre utnytting av ressursane. - Dette kan bli ei god løysing både i forhold til økonomi og dei tilsette, meiner styremedlem i Helse Førde Siv Langøen Rotevatn. Ho trur ambulansepersonell vil oppleve eit slikt samarbeid som meiningsfylt samanlikna med å sitje uverksame og vente på oppdrag.

Helse Førde har no sett i gang ein dialog med ein del kommunar der ein drøftar samarbeid om ambulansepersonell og kommunalt tilsette innan helsesektor og brannvesen. Klinikkdirektør Terje Olav Øen meiner ei ambulansesamrøre med kommunane kan bli ein styrke både for kommunane og Helse Førde. Det vil mellom anna føre med seg at ein får meir helsepersonell som er akuttmedisinsk oppdaterte.

• Les meir om dette i Fjordabladet på nett ved å klikke på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar