tirsdag 4. desember 2007

Stortingsrepresentantane frå SFj krev svar frå Brustad

Fylkets fem stortingsrepresentantar krev no at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad må stå fram og vise kven som kan opprette og eventuelt legge ned sjukehus her i landet.

I dag sende dei fem stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane brev til helsestatsråd Sylvia Brustad. Og ordlyden er klar: Legg ein ned sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø, legg ein i realiteten ned sjukehuset. Og sjukehus-prosjekt oppretta av ein tidlegare statsråd, kan ikkje leggjast ned av eit regionalt helseføretak.

– Dette er vi heilt samde om og difor må no Brustad på bana så raskt som råd, seier initiativtakar til brevet, Reidar Sandal (Ap).

• Klikk på overskrifta her og les heile saka i Firdaposten på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar