tirsdag 10. mai 2011

Nasjonal helseplan på åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité


Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (Prop. 90 L (2010-2011)),
2) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (Prop. 91 L (2010-2011)) og
3) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) (Meld. St. 16 (2010-2011)).

Program for de tre høringsdagene:
Mandag 9. mai med Statens helsetilsyn, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, de regionale helseforetakene og KS.
Tirsdag 10. mai med bl.a. FFO, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Unio, Mental Helse, Blindeforbundet m.fl.
Onsdag 11. mai med bl.a. Nasjonalforeningen for folkehelse, Fellesorganisasjonen FO, Stiftelsen Norsk Luftambulanse - og Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar