fredag 20. april 2007

Bloggstart - litt om Lærdal sjukehus og aksjonen

Lærdal sjukehus er et lokalsykehus i Indre Sogn. Sykehuset har rundt 26 000 personer i opptaksområdet sitt, og mange av oss har svært lang reisevei til andre sykehus (Førde og Voss). Deler av regionen er utsatt for å bli isolert på grunn av uvær og ras, spesielt vinterstid.

Lærdal sjukehus styres av Helse Førde HF, som også råder over bl.a. Nærsjukehuset i Florø, lokalsykehuset Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Etter sykehusreformen har Lærdal sjukehus mistet flere senger, lokal administrasjon, vanlig kirurgisk virksomhet og fødeavdelingen. Kuttene har ikke vært begrunnet i dårlig kvalitet på tjenestene, men i økonomien til helseforetaket. Faglige argumenter har vært brukt som kakepynt. Prosessene har vært dårlige, og helseforetaket har lav tillit i befolkningen. Det er uklart hvor mye som er spart på endringene, for Helse Førdes økonomiske situasjon er stadig forverret.

Lærdal sykehus har i dag medisinsk avdeling, planlagt ortopedisk virksomhet ("ortopediklinikken") og "forsterket fødestue", (dvs et fødetilbud beregnet på fødende uten forventede komplikasjoner, men med beredskap for det som måtte dukke opp). En gledelig tilvekst er dialysetilbud, som sparer pasienter for hyppige og slitsomme reiser til Førde!

Opp gjennom årene er det mange som har kjempet for Lærdal sjukehus - både ansatte, pasienter, ulike organisasjoner og politikere. Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus er bare en av mange aktører i denne rekken. Vi trenger sykehuset vårt - og sykehuset trenger oss! De siste årene har vi arrangert underskriftsaksjon, demonstrasjoner og fakkeltog. Vi har skrevet høringsuttaler og henvendt oss til ulike aktører. Vi følger de fleste av Helse Førdes styremøter fra tilskuerplass. Vi samarbeider med andre lokale sykehusaksjoner i nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene, og gjennom dette samarbeidet skaffer vi oss mer kunnskap og påvirkningskraft.

Jeg håper denne bloggen kan være en informasjonskanal for interesserte indresogninger og andre. Kontakt meg gjerne om du har stoff som bør legges inn som innlegg eller lenker. Og så håper jeg du vil kommentere - det er åpent for alle, også de som er uenige. Velkommen inn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar