tirsdag 24. april 2007

En kamel vi bør kunne svelge, eller hva?

På Helse Førde-styremøtet i Lærdal fredag 27. april kl. 11.15 skal styret behandle Ortopediplanen. Jeg har lest gjennom den i dag, og er egentlig positivt overrasket. Det er kanskje første gang i Helse Førde at klinikkorganiseringen er blitt tatt på alvor. Det ser ut som alle involverte parter har både fått og gitt. Gruppen har kommet frem til noe som ser ut til å kunne gi både faglig kvalitet for pasientene, effektiv ressursutnyttelse i foretaket og samtidig sikre drift ved sykehusene i alle tre regioner.
Det har vært mediefokus på kutt i sengetallet, som for Lærdal sitt vedkommende minker med fire. Men jeg lurer på, når en ser på det totale resultatet, om ikke dette kuttet er en kamel vi bør kunne svelge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar