fredag 27. april 2007

Helse Førde-styremøtet fredag 27. april

Helse Førde-styret hadde møte på Lærdal sjukehus i dag. Møtet startet på operasjonsavdelingen med orientering om datanavigasjonssystemet som Jellestad og ortopediklinikken nylig har fått godkjent for bruk. Med dette utstyret kan de bl.a. plassere protesene mer presist enn ved konvensjonelle metoder. Det betyr bedre resultat for mange av pasientene og lengre levetid for protesene. Ingen kom inn på Helse Vests skandaløse mistenkeliggjøring av både Jellestad og tilsvarende utstyr ifjor høst. (Og nå skal de ha datanavigasjonsutstyr ved sentralsykehuset i Førde, hvem skulle trodd det da det stod på som verst ifjor?) For meg er det utrolig at man kan gå videre uten å sette navn på det som har skjedd og stille noen til ansvar.
På styremøtet ble ortopediplanen vedtatt, og som jeg har hatt et innlegg om tidligere, er dette sannsynligvis et kompromiss en må kunne leve med.
Det mest betenkelige ved ortopediplanen er etter mitt syn ikke at man kutter fire senger i Lærdal, men at det ikke skal være operasjonsberedskap i Indre Sogn etter kl. 18 og i helgene. Er dette forsvarlig, i en region som er så sårbar for uvær, ras og andre hindre for transport av pasienter? Er det i det hele tatt akseptabelt at man ikke har bløtdelskirurgi her, slik det har vært de siste par årene? Helse Førde definerer Lærdal og Nordfjord som "lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap" (med referanse til lokalsykehusrapporten). Er denne klassifiseringen opplagt? Hva er egentlig akseptabel avstand til sykehus med full akuttberedskap? – 1 time, 2 timer, 3 timer, 4 timer eller mer?
Ellers var økonomi selvfølgelig et viktig tema på styremøtet, men jeg hørte ikke at noen rett ut satte navn på den store, rosa elefanten midt på styrets bord: - At ingen kan tro på budsjettbalanse i 2007. Styret snakker fortsatt med stort alvor om å forholde seg til "eiers krav".
Neste økonomirapportering til styret skjer i mai. Skal det komme dramatiske forslag på bordet i år, så kommer de da. Innenfor helseforetaket jobbes det med utredning av ulike alternativer, men en har jo allerede kuttet så mye at det ikke er mulig å ta mer uten at det går ut over pasienter, kvalitet, arbeidsmiljø, fagmiljø, rekruttering eller andre viktige sider ved sykehusdriften. Underfinansieringen av helseforetakene uthuler sykehusene våre og underminerer grunnlaget for kvalitet i tjenestene. Det er en skam for velferdssamfunnet at denne situasjonen får vedvare år etter år!
Mer om styremøtet (også lydfil) her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2329051

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar