torsdag 30. august 2007

3,6 mill til utvikling av lokalsjukehus i Helse Førde

Helse Førde er tildelt 3,6 millionar kroner til utvikling av lokalsjukehusa. Pengane skal nyttast til betre akuttberedskap.

Helse- og omsorgsministeren offentleggjorde i dag lista over prosjekt som skal få øyremerka midlar til utvikling av lokalsjukehusa. Helse Vest får tildelt 11,25 millionar kroner av den totale potten på 50 millionar kroner, og av dette får Helse Førde 3,6 millionar.

Prosjektet Helse Førde har fått pengar til skal utvikle den akuttmedisinske kjeda innanfor somatikk, psykiatri og rus. Prosjektet har fokus på samhandling, kompetanse og telemedisinske løysingar.

Helse Førde søkte om i alt 11,5 millionar kroner. Det inkluderte også pengar til auka satsing på desentralisert dialyse.

Klikk deg inn på saka på www.helse-forde.no eller les meir her:
http://www.helse-forde.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1869&Category.ID=592

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar