mandag 13. august 2007

Nordfjordaksjonen med egen rapport

Aksjonen for Nordfjord sykehus har fått utarbeidet en egen rapport som er kritisk til Helse Førdes ortopediplan. Rapporten er utarbeidet av forsker Roar Eilertsen i De Facto og konkluderer med at ortopediplanen er egnet til å styrke sentralsykehuset, men på sikt vil svekke lokalsykehusene.

Rapporten heter "Den enes brød …" og kan lastes ned fra De Factos nettsider:
http://www.de-facto.no/aktuelt.asp?meny=5&act=read&recno=111

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar