onsdag 28. november 2007

Kreativ rekneskapsføring i høve til nedlegginga i Florø?

Frå Florø vert det no hevda at reknestykket til Helse Førde, det som er grunnlaget for nedlegginga av nærsjukehuset i Florø, ikkje held mål. I dagens leiar i Firdaposten skriv redaktøren om "kreativ rekneskapsføring" og refererer til at ein lokal Høgrepolitikar har skaffa fram tal som viser at utgifter blir lagt på Nærsjukehuset i Florø, medan inntekter blir ført på Sentralsjukehuset.

• Les heile leiaren i Firdaposten ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar