torsdag 18. desember 2008

Motstridende og forvirrende om bemanningen på Føden i Lærdal


Under informasjonsmøtet med kommunene og fylkeskommunen den 15. desember, forsikret direktør Bolstad at Føden i Lærdal skulle holde åpent hele året. Helseforetaket ønsket ikke et tilbud som var periodevis stengt. Det var bare dersom en ikke hadde forsvarlig bemanning at en eventuelt måtte stenge. Og det var ikke alle som kan jobbe på en fødestue, det er litt spesielt i forhold til en fødeavdeling. Dette var budskapet hans. Og glade var vi.

På bakgrunn av Bolstads opplysninger bestemte ordføreren i Lærdal seg da for at han etter jul vil ta initiativ til å hjelpe Helse Førde med å rekruttere de jordmødre som trengs til Lærdal for å sikre kontinuiteten i tilbudet. Så langt så alt lyst ut.

Neste dag gikk jeg opp på Føden med en blomst og et gratulasjonsdikt:
Til personalet på Føden
Hipp hurra! Me e’ so gla’
52 vekers ope faor de ha
- og det e’ kjempebra!!!
God jul og eit godt nytt år til dykk!
Helsing sjukehusaksjonen og gravide i Sogn


Mens jeg stod inne på vaktrommet og pratet med personalet, kikket jeg på oppslagstavla. Der hang det en beskjed fra ass. klinikksjef på Kvinneklinikken, datert begynnelsen av desember. Teksten lyder (jeg smugfotograferte den):
"Veit at (navn) har jobba med neste turnusperiode. Eg trur vi må berekne stenging i periodar slik som foreslått i budsjettet.
Det vil måtte innebere at enkelte må jobbe på andre avdelingar.

Mht til ferieavvikling både i Førde og N.eid (spesielt på sommaren) kan vi legge inn at dei svenske jordmødrene har sin jobbeperiode enten i Førde eller på N.eid. Det må vera ein del av turnusen. Likeeins kan barnepleiarene event. jobbe på andre avdelingar på Lærdal.
"

Hva betyr dette?
- At planen var at Lærdal skulle stenge av budsjetthensyn?
- At det ikke er reelle problemer med å få bemannet føden i Lærdal?
- At det faktisk er så mye personale på føden i Lærdal at de kan brukes for å dekke vakter på andre avdelinger og andre sykehus?
- At Helse Førde taler med to tunger?
- Eller at venstre hånda ikke vet hva den høyre gjør?


Etter fem år som sykehusaksjonist er jeg ganske herdet, men foran oppslagstavla ble jeg faktisk stum …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar