torsdag 18. desember 2008

Rune Larsen: Investeringsbudsjettet er rein armod


FIRDA Samstundes som regjeringa vil møte finanskrisa med å auke offentleg byggjeverksemd, utset Helse Førde store deler av
moderniseringa som skulle skje i 2009.


– Bakvendt og farleg. På denne måten sakkar vi akterut, seier Rune Larsen.

Rein armod
Tilsette-representanten i styret meiner helseføretaket tvert om burde køyre fram konkrete investeringstiltak i kampen om statlege motkonjunktur-millionar.
– Investeringsbudsjettet ber lite preg av strategisk tenking. Her handlar det berre om rein armod. Helse Bergen og Helse Stavanger har planar som berre det, medan vi steller oss slik at vi kjem bak i køen. Det uroar meg, seier Larsen til Firda.

Les resten av saka i papirutgåva av Firda torsdag 18. desember

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar