tirsdag 16. desember 2008

Refleksjoner etter et informasjonsmøte …
Etter Helse Førdes informasjonsmøte mandag ettermiddag sitter jeg i grunnen igjen med lite informasjon.

Høytstående representanter fra fylkeskommunen og mange av kommunene hadde jo reist langt for å få presentert budsjettet (og motta annen informasjon) fra ledelsen i Helse Førde. Ledelsen har et ønske om mer dialog og mindre støy. Men hva fikk vi egentlig vite? Og var det egentlig noen dialog? Var det verdt turen for ordførerne?

Helseforetaket skal spare inn over 60 millioner kroner neste år Og på grunn av det store innsparingskravet er investeringer stort sett lagt på is. Dette fikk vi vite i auditoriet på sentralsykehuset. Hvilke tiltak som skal bidra til denne innsparingen ble ikke konkretisert. Hver klinikk skal utarbeide noen forslag til tiltak, og disse tiltakene skal utredes grundig. Eventuelle vedtak om disse skal så fattes på nyåret …

Fylkesvaraordfører Tor Bremer formulerte nok det som flere i auditoriet tenkte; er helseforetaket nå ærlige? Eller vil det bli "nakkesleng" når tiltakene konkretiseres på nyåret?

Vet styret mer om hva som ligger bak tallene, når det skal gjøre sitt vedtak om budsjett torsdag? Eller vil man bare vedta rammetall og avvente senere utredninger?

...

Under innledningen om samhandling ble det sagt i Helse Førdes presentasjon at "Samhandling føreset dialog mellom likeverdige partar". Hvordan kan helseforetaket og kommunene være "likeverdige partar" når Helse Førde sitter på all informasjon og styrer rammebetingelsene for samarbeidet?

Videre i presentasjonen ble det understreket betydningen av å kjenne hverandre og ha respekt for hverandres kompetanse, roller osv. Jeg er litt usikker på om hvordan Helse Førde stiller opp med sin del av dette? De klarer jo knapt nok å få til dette innenfor egen organisasjon! Det er mange eksempler på at personalet ved Førde sentralsjukehus hverken vet eller er interessert i å vite hvilke tilbud lokalsykehusene i Nordfjord og Lærdal har - eller hvilken kompetanse man finner der … Så hvordan kan Helse Førde kjenne kommunene?

Ja, sånn kan man tenke og lure i etterkant.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar