torsdag 30. april 2009

Det sjukehuspolitiske møtet onsdag 29. april
Omlag 70 personar møtte opp til det sjukehuspolitiske møtet i Lærdal kulturhus om kvelden onsdag 29. april.

Professor Bjarne Jensen frå Høgskulen i Hedmark og rådgjevar Unni Hagen frå Fagforbundet heldt engasjerande innleiingar med både faktaopplysningar og nokre politiske utfordringar til representantane for regjeringspartia i forsamlinga.
(Registrert revisor Fanny Voldnes frå LO si næringspolitiske avdeling hadde diverre meldt forfall.)

I debattpanelet var, i tillegg til innleiarane, Hilmar Høl (Ap), Erling Sande (Sp), Trond Aarre (SV) og Bente Øien Hauge (Forsvar Lærdal sjukehus).

Møteleiar Knut Henning Grepstad losa forsamlinga gjennom møtet.

Ein stor takk til alle som på ulike måter bidrog til gjennomføringa av møtet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar