fredag 3. april 2009

Sogn og Fjordane Ap: Ber for Helse Vest


SOGN AVIS Sogn og Fjordane Ap vil ha heile skeivfordelinga kompensert i revidert i vår.

I eit brev til Helse- og omsorgsdepartementet peiker Sogn og Fjordane Arbeidarparti på at Helse Vest har fått kompensert 50 prosent av skeivfordelinga i 2009, medan resten vil bli kompensert i 2010.

«Helse Førde har saman med dei andre helseføretaka på Vestlandet store problem med å få budsjetta i balanse. For å kunna behalda tenesteytinga og tilby eit likeverdig sjukehustilbod i Sogn og Fjordane, ber Sogn og Fjordane Arbeidarparti om at kompensasjonen som skal kome i 2010 vert flytta fram til revidert statsbudsjett våren 2009. Dette for å få 100 prosent utteljing for 2009».

Sogn og Fjordane Arbeidarparti ber også om at Helse Vest set fortgang i arbeidet med ein ny finansieringsmodell for helseføretaka på Vestlandet og at denne modellen må byggja på prinsippa til Magnussen-utvalet.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar