onsdag 30. mars 2011

De siste dagers lokalsykehussaker på NRK Sogn og Fjordane


Flere har etterlyst lenker til sakene som NRK Sogn og Fjordane har kjørt de siste dagene. Her er de, bare klikk på saken for å lese både sakene og kommentarene under.

28. mars 2011
Forkjemparane slurvar med fakta. Pasientar er trygge i ambulansane sjølv om avstanden til sjukehus blir lange, viser dokumentasjon.
NRK bruker fylkeslegen i Møre og Romsdal pluss mangel på avstandsrelaterte klagesaker hos Helsetilsynet og Pasientskadeerstatningsordningen som dokumentasjon på at lang avstand til sykehus er trygt. Innhenting av data fra Medisinsk Fødselsregister viser at 11 ambulansefødsler har endt med dødsfall siden år 2000, så dermed skal det være dokumentert trygt å føde i ambulanse siden disse tilfellene utgjør bare 3 promille av det totale antall dødfødsler (og ingen av disse 11 hendelsene har åpenbart blitt behandlet av Helsetilsyn eller Pasientskadeerstatningsordningen).

28. mars 2011
NRKs påstander om at sykehusaksjonister slurver med fakta. Lesarinnlegg: Bente Øien Hauge, koordinator Folkerørsla for lokalsjukehusa.
NRK spurte fint om å få lov å kopiere blogginnlegget (som var mitt svar på saken over) og legge ut på sine sider.

28. mars 2011
Så lang veg har du til næraste sjukehus. Sjukehusaksjonistane opererer med reisetider til næraste sjukehus som ikkje har rot i verkelegheita.
NRK har her brukt Statens Vegvesens reisetidskalkulator som virkelighetsbevis. De viser til at f.eks. Odd Tore Moen har hevdet at årdølene risikerer tre timers reisevei til akuttberedskap uten sykehuset i Lærdal. "Men fakta fortel om ei anna verkelegheit." skriver NRK. Statens Vegvesens reiseveikalkulator opererer nemlig med bare 2 timer og 44 minutter (fra sentrum i Øvre Årdal?). Og skulle det være tørre veier vil en ambulanse kunne kjøre på kortere tid enn det, kan NRK opplyse.
I denne saken finner du en tabell som viser reisevei fra de forskjellige kommunene (kommunesentra, antar jeg) til Førde sentralsjukehus, slik den er oppført i Statens Vegvesens reiseveikalkulator. I kommentarfeltet under fremkommer ymse synspunkt på påliteligheten av reiseveikalkulatorer sammenholdt med faktisk, erfart kjøretid.

29. mars 2011
Har fått drapstrugslar og hatbrev. Helsetoppar må betale ein høg pris for å setje regjeringa sin sjukehuspolitikk ut i live.
NRK tar opp en sak om at styreleder har mottatt SMS-er, eposter og brev med sjikanerende innhold. Det vises i reportasjen til forhold som ligger noe tilbake i tid. (Se bl.a. denne saken fra 2007 der Øberg mener partifelle og ordfører Bente Frøyen Steindal i Florø og lokallagsleiar Jan Helge Dale har bidratt til sjikaneflommen og en kommentar fra NRKs distriktsredaktør etter store medieoppslag om en eldre dugnadsarbeider som ikke ville at Øberg skulle delta på et sportsarrangement samt en sak om en rekke sjikanerende meldinger til styreleder i mars 2010 (etter at planen for nedlegging av Nordfjordeid og Lærdal ble presentert), noe som resulterte i at en nordfjording ble ilagt kontaktforbud.
I reportasjen viser NRK til brev styreleder har mottatt den siste tiden. NRK siterer fra to hatbrev:
-Dere skal drepe liv. Jeg er så forbannet på dere. Får håpe det skjer dere noe, galne mennesker. Håper dere mister jobbene deres. Hva feiler det dere?
- Dere kan ikke bestemme å legge ned to lokalsykehus, heller skulle Førde blitt lagt ned. Dere får viljen i alt. Dere tenker på dere selv bare. Å stakkars dere visst noen dør.

30. mars 2011
– Liv Signe Navarsete har bana veg for sjikane og hets. Sentrale politikarar som Liv Signe Navarsete har bana veg for sjikane og hets mot styremedlemmer i Helse Førde, meiner styreleiar i Helse Førde, Clara Øberg.
– Liv Signe Navarsete har sagt at styret i Helse Førde har ingen tillit og at eg er hysterisk. Dette er ganske harde utsegner som går på enkeltpersonar, seier Øberg til NRK.
– Det er vanskeleg for meg å seie noko om Øberg sin tillit i regjeringa, for vi har aldri diskutert Clara Øberg i regjeringa, seier Navarsete. Eg har aldri karakterisert Øberg som hysterisk, men eg har kritisert ei utsegn som Øberg kom med i august 2009. Eg er heilt samd at vi bør halde personkarakteristikkar utanfor politikken. Men helseføretaka må tåle at helseføretaket (trolig trykkfeil for politikere?) engasjerer seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar