fredag 25. mars 2011

Helse Førde-styremøte på Tronvik fredag 25. mars 2011


HELSE FØRDE Det er styremøte i Helse Førde fredag 25. mars. Møtestart kl 09.30. Stad: Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik, Kyrkjebø.


Sakene til styremøtet:
• Saksliste styret HF 25 mars 2011.pdf
• Skriv og meldingar til 25 mars 2011.pdf
• Styreprotokoll HF 24 febr 2011.pdf
• Styresak 014-2011 A Protokoll fra styremøte 24 febr 2011.pdf
• Styresak 015-2011 O Adm dir orientering til 25 mars 2011.pdf
• Styresak 016-2011 A Rapportering fra verksemda per februar 2011.pdf
• Styresak 017-2011 A Aarsrekneskap 2010 HF.pdf
• Styresak 017-2011 A Vedlegg 1 Aarsrekneskap 2010 HF.pdf
• Styresak 017-2011 A Vedlegg 2 Styret si aarsmelding for 2010.pdf
• Styresak 017-2011 A Vedlegg 3 Oppsummering HF 2010.pdf
• Styresak 018-2011 O Styringsdokument HF 2011.pdf
• Styresak 019-2011 O Status kvalitet og pasienttryggleiksarbeidet i HF.pdf
• Styringsdokument HF 2011.pdf
• Verksemdsrapport KIR februar 2011.pdf
• Verksemdsrapport MED februar 2011.pdf
• Verksemdsrapport PHV februar 2011.pdf
• Verksemdsrapport Stab februar 2011.pdf

• Last ned styredokumenta på Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar