fredag 19. august 2011

Styremøte i Helse Førde fredag 26. august 2011, på Førde sentralsjukehus


Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. august 2011. Møtestart kl 10.00 på Førde sentralsjukehus, møterom 4, i 2. etasje.

Før møtet blir det fagleg orientering ved Førde BUP frå klokka 08.30 til 09.30. Førde BUP ligg på Prestebøen 8 (parker ved Førdehuset).

Sakene til styremøtet:

Innkalling til styret HF 26. august 2011
Styresak 047-2011 A Protokoll fra styremøte HF 17.06.2011
Styreprotokoll Helse Førde HF 17. juni 2011
Styresak 048-2011 O Adm. direktør si orientering
Styresak 049-2011 A Rapportering fra verksemda per juli 2011
Verksemdsrapport KIR juli 2011
Verksemdsrapport MED juli 2011
Verksemdsrapport PHV juli 2011
Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2011
Styresak 050-2011 A Arbeidsgjevartilhøve (u.off § 23, første ledd)
Styresak 051-2011 Eventuelt

Skriv og meldingar til 26. august 2011
Revidert Helse2020 Strategi for helseregionen - Godkjent 22.06.2011

• SJå utlysinga og last ned sakene frå Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar