onsdag 30. november 2011

Fremtidens lokalsykehus - utenfor Stortinget 1. desember kl. 15
Folkebevegelsen for lokalsykehusene åpner installasjonen Fremtidens lokalsykehus utenfor Stortinget torsdag 1. desember kl. 15. 


Arrangementet er et slags gateteater, en helt annen arbeidsform enn vi tidligere har brukt.

Statsministeren, helseministeren, regjering, helse- og omsorgskomitéen, de politiske partiene, sykepleier- og legenes foreninger og fagbevegelsen er invitert til åpningen av "Fremtidens lokalsykehus".

Folkebevegelsen vil prøve å illustrere det nye lokalsykehuset slik vi ser det for oss i Odda, Lærdal, Kongsberg og mange andre steder om den nåværende utvikling får fortsette. Blant de medvirkende er Mads Gilbert, kjent akuttmedisiner fra Nord-Norge.

Navnet "Fremtidens lokalsykehus" er også navnet på et pilotprosjekt som regjeringen vedtok 1. april der omstillingen av Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane skal stå modell for omstillingsprosessene i andre lokalsykehus rundt om i landet. 

Fremtidens lokalsykehus skal åpenbart ikke ha sentrale sykehusfunksjoner som fødetilbud eller kirurgi. Det kan derfor bli spennende å se hvordan man vil bemanne og drifte disse konstruksjonene og hva slags hjelp de i realiteten kan gi befolkningen i distrikts-Norge. Vi registrerer jo at man bygger ned akuttberedskap samtidig som man sier at den skal utvikles. 

Vi i Folkebevegelsen gleder oss til å prøve å sy sammen ord og handling i Fremtidens lokalsykehus torsdag ettermiddag og håper på et engasjert publikum!

Neste dag, fredag 2. desember skal Folkebevegelsen møte statssekretær Rita Skjærvik (fra statsministerens kontor) og statssekretær Robin Martin Kåss (Helse- og omsorgsdepartementet) m.fl. Dette møtet er kommet i stand som en oppfølging av vår anklage om at statsminister Jens Stoltenberg har en skjult plan for nedbygging av landets lokalsykehus, jfr. uttalen vår fra landssamlingen i oktober (se øverst i venstre kolonne).

Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar