tirsdag 24. januar 2012

Styremøte i Helse Førde fredag 27. januar

Styremøte 27.01.2012 
Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. januar klokka 09.00 på Førde sentralsjukehus, møterom 4, i 2. etasje.
Av Finn Ove Njøsen, Helse Førde
Sakliste:

Lukka del - U.off jfr Offentleglova § 23, første ledd 
  • 010/2012 A Luftambulansebase ved Førde sentralsjukehus, kjøp av grunn
  • 011/2012 O Arbeidsgjevartilhøve - orientering

Publisert 20.01.2012 13:30 | Endret 20.01.2012 14:55 


HENTA FRÅ HELSE FØRDE SINE SIDER, KLIKK HER FOR Å SJÅ DOKUMENTA DER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar