onsdag 25. januar 2012

Styremøtet i Helse Vest skal diskutere fødetilbudet i Lærdal


Nå står fødetilbudet i Lærdal på sakskartet til Helse Vest! 

Stad: 
Clarion Hotell Admiral, Bergen

Møtetidspunkt: 
1. februar 2012 kl 0830 – 1600

Går til: 
Styremedlemmer 
Aud Berit Alsaker Haynes 
Ohene Aboagye 
Tom Guldhav 
Gerd Dvergsdal 
Gisle Handeland 
Torill Selsvold Nyborg
Gro Skartveit 
Gunnar Berge 
Lise Karin Strømme 
Reidun Nyborg Johansen 
Aslaug Husa 
Kjartan Longva

Styremøtet er ope for publikum og presse

Mellom alle sakene styret skal behandle er altså:
Samansetting av regionalt brukarutval 
Val av styre i underliggjande helseføretak 
Framtidig fødetilbod i indre Sogn - sluttbehandling 

• KLIKK HER FOR Å SE ALLE SAKENE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar