onsdag 28. april 2010

Frå Helse Førde sine sider: Høyringsdokumenta tilgjengelege


HELSE FØRDE Høyringsinnspela i samband med strategiplanen ligg no tilgjengelege på nett.

Vi har også samla alle dokument som er ein del av faktagrunnlaget for styringsgruppa i arbeidet med strategiplanen for 2020. Du kan lese dokumentet i pdf-format her:
Faktagrunnlag for styringsgruppa


Innkomne høyringar:
Strategiplan 2020 - Ekstern høyring - del 1
Strategiplan 2020 - Ekstern høyring - del 2

I del 1 er høyringssvara frå:
Alle kommunane

I del 2 er høyringssvara frå:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Helse Bergen HF
Helse Sunnmøre HF
Brukarutvalet
KS i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Sogn og Fjordane
FF0 Sogn og Fjordane
Aksjon forsvar Lærdal sjukehus
Sjukehusaksjon for Nordfiord sjukehus
Eit godt helsetilbod i Sogn og Fjordane
Nordfjordrådet
Samarbeidsforum i Sunnfjord
Fastlegane i Nordfjord
Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt
Lærdal Ungdomsråd

Fagorganisasjonar i Sogn og Fjordane:
- Den norske jordmorforening Sogn og Fjordane
- Fagforbundet Sogn og Fjordane
- LO Indre Nordfjord
- NITO Sogn og Fjordane
- NSF Sogn og Fjordane
- Sogn og Fjordane legeforening
- Fellesorganisasjonen Sogn og Fjordane
- Norsk Psykologforening
- Norsk fysioterapiforbund i Sogn og Fjordane

Brukarorganisasjonar i Sogn og Fjordane:
Mental Helse Eid
Sogn og Fjordane Parkinsonforening
Norsk Revmatikerforbund

• Klikk her eller på overskrifta for å finne dokumenta på Helse Førde sine sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar