lørdag 24. april 2010

Ortopedipasienter: Behold Lærdal sjukehus som det er!INNLEGG PÅ NETTSTEDET FJORDAGLIMT (ORIGO)
Skrevet av Helge Aspevik i samarbeid med medpasient Håkon Magnus Milde og høyesterettsadvokat Jan Einar Greve.

I den senere tid, har det vært en del skriverier om Lærdal sykehus. De fleste som har hørt om Lærdal sykehus, forbinder dette gjerne med kneoperasjoner. Dr Truls Jellestad er et navn de fleste har hørt om.

Dr. Jellestad er en ener innen sitt fag, og det vil være et stort tap for Lærdal Sykehus om sykehuset blir nedlagt/evt. omorganisert slik at Dr Jellestad forsvinner her i fra dette sykehuset.

Men etter å ha vært pasient her i 14 dager, så ser jeg en ting som er minst like viktig som en god kirurg og det er et helt fantastisk team av mennesker der absolutt alle trekker lasset i samme retning. Hvert av disse menneskene er like viktige alle sammen, og alle tenker samme tanke og det er å hjelpe deg opp på beina og tilbake til en meningsfylt hverdag.

Uten alle disse hjelpepleierne, sykepleierene, radiografer, fysioterapeuter osv, så ville sykehuset på ingen måte ha vært det det er i dag.

Hele nøkkelen til suksessen er helheten og teamarbeidet til disse som arbeider på sykehuset. Hver av disse menneskene er på en imponerende måte avhengig av de andre akkurat som hver eneste tannhjul i en klokke er nødvendig for at klokken skal gå rundt. Samarbeidet er så godt og ensrettet og jeg tror faktisk det er her nøkkelen til denne suksessen ligger.

Hvert av disse menneskene bidrar med sitt dag og natt ved dette sykehuset, og alle trekker lasset i samarbeid. Maken til teamwork har jeg aldri sett og jeg ser det som sagt at dette er nøkkelen til sykehusets enorme positive omtale i de fleste media og på folkemunne. Jeg er ikke alene om å se dette heller.

Selv har jeg fått et nytt kne den 12 april 2010 og har opplevet en fantastisk behandling i fra begynnelse til slutt. Her må jeg av hele mitt hjerte få rette en stor kontakt til både leger og de ansatte ved sykehuset, hver eneste en av dem som har vært med å hjelpe meg i riktig retning.

Et fantastisk samarbeid jeg aldri har sett maken til, og dette har jeg en sterk tro på er nøkkelen til Jellestads rykte og omdømme, i tillegg til at han er en helt fantastisk kirurg. Slike fungerende enheter er det som skal til for å få unna helsekøene, slik jeg ser det.

Det er en ting de fleste pasientene snakker om, det er dette navigasjonsutstyret som Jellestad og teamet hans bruker under operasjonen. Det er en slags “micronavigering” som gjør at både proteser og beinstillinger, muskler osv blir satt 100 prosent på plass med en gang. Et fantastisk system og verktøy, når man tenker dette blir gjort manuelt på de aller fleste steder i dag.

Jeg tar en prat med disse som sitter rundt meg her og spør om det er i orden at dem forteller litt om hvorfor dem valgte akkurat Lærdal Sykehus.

Håkon Magnus Milde (66 år) har i en tyveårsperiode hatt en del plager med kne som bare har blitt verre med årene.

Sp. Hvorfor valgte du å komme hit til Lærdal?
Sv. -Jeg valgte å komme hit til Lærdal på grunn av den ekspertisen som finnes her på sykehuset. Ekspertisen er da Dr. Truls Jellestad i spissen.

Sp. Hvilke forventninger hadde du på forhånd?
Sv. Etter alle de positive omtalene jeg hadde hørt om sykehuset, så var mine forventinger jeg ville få den aller beste hjelp her ved sykehuset. I dag er det 9 dager siden operasjonen og alt til mine forventninger stemmer 100 %.

Håkon har en del bilder han har fått tatt i fra operasjonen sin og jeg velger å legge noen av disse ut her. Her får Håkon innsatt en kneprotese. Operasjonen er utført av Dr. Jellestad og hans team.

Copyrighten på bildene tilhører Håkon Magnus Milde og er brukt av tillatelse fra han.

(• Klikk her eller på overskriften om du vil gå til originalinnlegget på Fjordaglimt, der bildene fra operasjonen er gjengitt.)

23 timer etter operasjonen er Håkon på beina igjen.

En av øvrige pasientene på ortopedisk avdeling er høyesterettsadvokat Jan Einar Greve.

”Det som slo meg allerede ved første besøk og kontroll før operasjonen ble besluttet, var den åpenhet, elskverdighet og vilje til å sette pasienten i sentrum. Efter gjennomført operasjon og en uke rekonvalesens , kan jeg bare fastslå at det er et teamwork ved denne avdelingen og på dette sykehuset som er meget spesielt og positivt.

En nedleggelse og dermed en oppløsning av det store team som samarbeider så godt, og som gjør dette tilbudet helt spesielt i helsenorge, vil fremstå som uforståelig for oss pasienter!”

Så jeg vil med dette komme med en henstilling til politikerne om å bevare sykehuset ved Lærdal som det er. Slik jeg og disse andre pasientene her ser det, så er det en nødvendighet at hele dette teamet blir holdt samlet fordi dem samarbeider på en ufattelig god måte. Ved å flytte eller ta bort deler av teamet, så vil dette ekstraordinære samarbeidet oppløses og man vil
rasere fullstendig noe som virkelig fungerer.

La Lærdal sykehus få være slik som det er. Det er folket best tjent med!

• Klikk her eller på overskriften for å lese innlegget og se bildene på Fjordaglimt

1 kommentar:

  1. så fantastisk at du deler slike god e erfaringer . de som er så gode fortjener å bli løftet frem og oppp

    SvarSlett