torsdag 22. april 2010

Nordfjord-møte: Sa at ansatte fikk munnkurv


FJORDENES TIDENDE Overlege Henrik Berg sa på folkemøtet i operahuset at de ansatte ved Nordfjord sjukehus hadde fått beskjed om at de ikke fikk uttale seg på møtet.

Leder i Nordfjordrådet, seljeordfører Gunn R. V. Helgesen, sa i forkant av møtet i et intervju i Fjordenes Tidende at leger ved Nordfjord sjukehus ville være med på møtet og fortelle om hvilket tilbud en har og hva som kan gå tapt dersom sjukehuset blir omgjort til distriktsmedisinsk senter.

Men slik ble det ikke.

Overlege ved Nordfjord sjukehus, Henrik Berg sa i møtet at han fredag ettermiddag hadde fått en e-post fra ledelsen i Helse Førde.

Der stod det at de hadde fått vite at de skulle være folk fra Nordfjord sjukehus til stede på folkemøtet for å informere.

Berg sa at det i e-posten blei presisert at det kun var representanter for styret eller ledelsen i Helse Førde som skulle uttale seg. Det var ingen representanter for disse på folkemøtet.

-Det er nok mange ansatte som gjerne ville ha sagt noe om dette, men det er vanskelig slik situasjonen er, sa Berg.

Litt sa han likevel. Han tilbakeviste påstander om at det er så mange vikarer, og dyre sådanne, på Nordfjord sjukehus.

- Det er ikke sant. Nesten alle legene er fast ansatte, sjøl om noen jobber i såkalt nordsjøturnus. De fleste har jobba her i 5-17 år, og sjøl har jeg jobba ved sjukehuset i 15 år, sa Berg.

Han sa at sjukehuset har et godt fagmiljø som er bygd opp gjennom mange år, ikke minst gjennom kjennskap og vennskap. Dette har gjort at en har kunnet knytte til seg fagkunnskap på mange områder, sjøl om en holder til på et lite sted som Nordfjordeid.

- Vi har i dag en ytterst kompetent, velbemanna og robust organisasjon på Nordfjord sjukehus, sa han.


• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar