tirsdag 18. januar 2011

Fylkestinget vedtok høyringsfråsegn til Nasjonal helse- og omsorgsplan


SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE, 17. JANUAR 2010

"Etter ein lang debatt 17. januar, vedtok fylkestinget fleirtalsframlegget frå Ap, Sp og SV med 23 røyster. Mindretalstilrådinga frå Frp, Høgre, Venstre, KrF og Gunnvor Sunde fekk 16 røyster.

Fylkestinget greidde ikkje å bli samde om ei samrøystes høyringsfråsegn, og det var difor det raudgrøne fleirtalet sitt framlegg som fekk fleirtal. "

Uenigheten gikk bl.a. på formuleringer om akutt og føde på sykehusene i Lærdal og på Eid.
Forslaget fra de borgerlige ligger her:
og setningen som freder akutt og føde på Eid og i Lærdal er under punkt 5b:
"Lokalsjukehusa må innehalde akuttfunksjonar og eit fødetilbod på minimum tilsvarande dagens nivå. "

De rødgønnes forslag ligger her:
og den tilsvarende formuleringen er i deres punkt 6c:
"Dagens desentraliserte lokalsjukehusstruktur må såleis oppretthaldast, dette vil og sikre nærleik til akutt og fødetilbod."


• Les saka og se bilder på Sogn og Fjordane fylkeskommune sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar