mandag 7. mai 2007

Den skitne prosessen bak nedlegging av fødeavdelinga i Lærdal

Fredag 4. mai var jeg, sammen med andre tillitsvalgte fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene, invitert til et uformelt møte med byråkrater i Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet jobber med en plan for "helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg". Se mer om dette på bloggen:
http://lokalsykehus.blogspot.com/

Blant temaene vi tok opp, var omleggingen fra fødeavdeling til fødestue ved Lærdal sjukehus, Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs rolle i prosessen og konsekvensene av omleggingen.

Når en ser tilbake på denne historien, er det virkelig mye stygt her. Prosessen er etter mitt syn så skitten at det gir grunnlag for å reversere hele vedtaket.

Vi må huske at
- fagmiljøet i fylket (også de i Førde) ønsket å opprettholde fødeavdelingen
- daværende direktør i helseforetaket ønsket å opprettholde fødeavdelingen
- styrets vedtak var med knappest mulig flertall (5-4)
- de lokale jordmødrene kjempet mot omleggingen, men ble overkjørt (og de fleste forlot arbeidsplassen sin)

Etter omlegging fra fødeavdeling til fødestue er det bare 30% av de som før kunne født i regionen, som gjør det. Lokalt kan en ikke tilby medisinsk smertelindring. Og oppstår det komplikasjoner som ikke er livstruende, skal den fødende for å følge kriteriene kjøres over to timer i ambulanse til Førde. Det er ikke sant, slik det ble hevdet i forkant, at det er blitt "et bedre fødetilbud", hverken for de som føder ved fødestuen eller alle de som nå må reise langt for å nå en fullverdig fødeavdeling!

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg skulle rådgi og støtte under omleggingen, men har stort sett overkjørt og trakassert lokale fagfolk.

Fødselsrådet har også direkte feilinformert myndigheter og offentlighet om en rekke forhold, jeg skal bare nevne noen få eksempler:
1)
Rådet hevder at det er bevist at de fleste kan føde på fødestue (uten lege) og at man kan forhåndsselektere fødende med risiko for komplikasjoner. De bruker det tilsynelatende vellykkede "Lofoten-prosjektet" i sin propaganda, men underslår senere helsetilsynsrapport fra Lofoten som viser helt andre resultater (tall for keisersnitt, overføringer under transport osv.) og tilsvarende erfaringer fra fødestuen i Alta. De underslår også resultatene fra andre fødestuer (Mosjøen, Lærdal) som også viser at etter omlegging er det bare 1/3 som kan føde lokalt.

2)
Overfor både fagkomiteen på Stortinget, departementet og andre har rådet skriftlig og muntlig helt konsekvent fremstilt fødeavdelingen i Lærdals bemanning og praksis slik den var på 80-tallet, for å begrunne behovet for omlegging.
Rådet har fullstendig ignorert at fødeavdelingen gjennomgikk en skikkelig oppgradering tidlig på 90-tallet bl.a. at legebemanningen da ble doblet, at kirurger ikke har vært involvert i keisersnittberedskap på over 15 år, at fødeavdelingen etter omleggingen fikk brukerpris som "Mor- og barnvennlig" osv.
Hvordan kan et Nasjonalt Råd slippe unna med direkte feilinformasjon? Hvordan kan landets øverste helsemyndigheter støtte seg til et råd som ikke en gang klarer å beskrive enkle fakta på en korrekt måte? Er det fordi Rådet ikke vet bedre - da er det alvorlig. Men er det bevisst feilinformasjon - da er det ennå mer alvorlig!

3)
Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trakk seg ut av den faglige støttegruppen for fødestuen i Lærdal, og måten de gjorde det på bekreftet hvorfor vi ikke har noen tillit til dem lokalt: I september 05 karakteriserte støttegruppen driften som "god", i oktober tiltrådte ny lokal jordmor, deretter hadde rådet ingen kontakt med fødestuen før rådet holdt et møte for seg selv i november og bestemte seg for å trekke seg ut. Men dette ble ikke kjent før rådet skrev brev om det til Helse Vest 8. mars året etter! I oppsigelsesbrevet anklages det lokale fagmiljøet for å ikke være samarbeidsvillige. Men rådet hadde altså på det tidspunkt ikke hatt kontakt med Lærdal på et halvt år …!

Vi må mobilisere til ny kamp for å få gjenopprettet fullverdig fødeavdeling i Lærdal, så de fleste fødekvinner og deres familier igjen kan ha et trygt og godt fødetilbud lokalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar