fredag 11. mai 2007

Fødeavdeling ved Lærdal sjukehus!

I april i år var det 18 fødsler ved fødestuen i Lærdal, som er en bra økning. Dette er nok fordi personalet og gynekologberedskapen gir trygghet til at flere tør å velge å føde lokalt, selv om de f.eks. ikke kan få medisinsk smertelindring her.

All honnør til jordmødrene og barnepleierne som gjør en kjempejobb innenfor de rammene de har! Vi får stadig meldinger om hvor bra det er å være på fødestuen. Og så lenge en har gynekolog på vakt 24 timer i døgnet vet vi at uventede komplikasjoner blir tatt hånd om.

Men så mange flere enn dette kan neppe få føde i Sogn, fordi det er strenge seleksjonskriterier for fødestuedrift. Selv om flere ville ønsket å føde i Lærdal, må de sendes til Førde - for å følge de strenge retningslinjene.

Ifjor var det bare ca 30% av indresogningene som ble født i Sogn. Mens vi hadde fødeavdelingen var tallet nærmere 80%.

Hvert år må mellom 130 og 150 fødekvinner og deres familier reise 1,5-3 timer ekstra fra Sogn til Sunnfjord (eller Voss) for en fødsel som tidligere kunne funnet sted på sykehuset i Lærdal. Dette er en unødvendig belastning både for kropp og sjel og lommebok.

Hvor er kvinne- og familieorganisasjonene i dette spørsmålet om alle de som får økt reisevei, forresten? Det burde vært mye mer oppmerksomhet rundt denne gruppen.

Pensjonistenes representant i brukerrådet i Helse Førde har uttalt at det ikke er noe problem for friske kvinner å reise et stykke for å føde. Sånn sett må vel det bety at hun mener hele fødetilbudet i Sogn kan legges ned? (En annen side av saken er at det i dag ikke er de "friske kvinnene" som må ut på veien, men de med risiko for komplikasjoner.)

Jeg sier tvert i mot: La fødekvinner slippe uverdige transporter og unødig reise til Førde. Gi dem trygghet for at de kan få føde lokalt, med all tilgjengelig hjelp. Gjenopprett fullverdig fødeavdeling i Lærdal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar