tirsdag 8. mai 2007

Pasienter tilbake til Helse Førde

Det er hyggelig å kunne kommentere gode nyheter fra Helse Førde: Lokalradioen kan i dag fortelle at helseforetaket har klart å få tilbake 60-70 snorkepasienter fra fylket som var havnet i kø på Haukeland sykehus. Godt jobba! Det blir helsegevinst for pasientene som får vesentlig kortere ventetid og økonomisk gevinst for helseforetaket.

Snorkepasientene er en spesiell gruppe, som Helse Førde heldigvis har klart å identifisere og gjøre noe med. Men det er nok et generelt og omfattende problem innen flere områder at pasienter fra fylket blir innkalt til Haukeland for undersøkelser og konsultasjoner som fint kunne vært utført mye nærmere bostedet. Og det er ikke effektiv bruk av helsekronene når folk som bor under en times reise fra et lokalsykehus må ta turen helt til Bergen for å ta et enkelt røntgenbilde (kontroll). Og ennå mer absurd blir det når det samme mennesket blir innkalt til legen på Haukeland en måned senere og får en tre minutters audiens for å bli fortalt at røntgenbildet viser at alt er normalt!!! Dette koster ikke bare gjestepasientkroner, men også reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste - totalt sett dårlig samfunnsøkonomi!

Hva er det som hindrer enkelte leger på Haukeland i å samarbeide med sykehus i Helse Førde, til beste både for pasientene og samfunnet? Det kan være prestisjehensyn, selvfølgelig. Eller manglende kunnskap om tilbud, utstyr og kompetanse ved lokalsykehusene. Gammel vane og manglende bevissthet, kanskje? Her er det i alle fall noen holdninger som bør endres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar