mandag 21. mai 2007

Har du født i Førde eller på Voss etter omlegging til fødestue i Lærdal?

I slutten av måneden skal jeg holde et innlegg på et seminar som er arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet jobber med en en plan for "en helhetlig svangerskaps-, føde- og barselomsorg", og seminaret er en del av prosessen som skal danne grunnlag for et planutkast.

Vil du hjelpe meg med forberedelsene? Jeg er blitt bedt om å si noe om hva som er trygge og gode tilbud, og hva som er viktigst. Selv om jeg har kontakt med en god del fødende fra Sogn, og synspunkt på hva som er det beste tilbudet, kunne jeg tenkt meg å samlet ennå flere brukererfaringer.

Jeg er spesielt interessert i dere som har reist til Førde/Voss og vil gjerne ha svar på bl.a.:

- Hvor ville du helst født, hvis tilbudet var det samme i Lærdal og Førde/Voss?
- Hvorfor kunne/ville du ikke føde på fødestuen i Lærdal?
- Var du kjent med fødeavdelingen (Førde/Voss) og jordmødrene der før fødselen?

- Dro du til Førde/Voss før fødselen startet, og hvor lenge før?
- Hvordan reiste du og hvordan bodde du?
- Hva var ekstrautgiftene til overnatting, ferge, bompenger osv?

- Hvis du dro etter at fødselen startet, hva slags transport og hvordan var det for deg?

- Hvordan var tilrettelegging for at far kunne være med?
- Hvordan organiserte dere pass av småsøsken og andre praktiske ting?

- Hvordan var fødselsopplevelsen din?
- Hva var godt/mindre godt/dårlig med fødestedet?

- Hvor lenge var du i Førde/på Voss?
- Hvis du hadde barselopphold i Lærdal, hvor lenge etter fødselen og hva slags transport til Lærdal?

- Hvilket fødested vil du velge neste gang, hvis du står fritt?
- Hva mener du er det viktigste for et godt tilbud for gravide, fødende og barselkvinner?

Hvis du kan tenke deg å svare på disse spørsmålene (evt. noen av dem) eller har andre innspill, er det fint om du kontakter meg innen 27. mai! Du når meg slik:
- på e-post: bente@fjordinfo.no
- på telefon: 57 66 63 85 (best mellom kl. 13 og 16)
- eller vanlig post: Bente Øien Hauge, Hauge, 6887 Lærdal

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar