lørdag 26. mai 2007

Vil ha akuttfunksjoner tilbake ved Lærdal sjukehus

Lærdal kommunestyre har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med kommentarer til rapporten om lokalsykehusenes akuttfunksjoner:
"Eit samla Lærdal kommunestyre meiner Lærdal sjukehus må kome i kategorien for lokalsjukehus med akuttfunksjonar.
-Dette er svært viktig for brukarane med omsyn til geografi og reiseavstand, sa Anna Avdem (SV)."

Kommunestyret i Årdal vedtok 24.05. sin uttale til rapporten, som støtter innholdet i uttalen fra nabokommunen Lærdal.

Se mer på Porten:
http://www.porten.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Main_4915&Main_4915=4953:39385::0:4932:8:::0:0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar