torsdag 15. mai 2008

Kva skjer i Helse Førde?På Helse Førde sine nettsider får du oversikt over komande styremøte, brukarrådsmøte og ulike faglege arrangement.

19. mai er det t.d. møte i Fagrådet - representantar frå kommunehelsetenesta og Helse Førde.
Saksliste:
1. Godkjenning av møtereferat/-innkalling
2. Harmonisert delavtale VOP
3. Harmonisert delavtale for nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg S og Fj.
4. Inn- og utskrivingspraksis: Drøfting før arbeid med delavtale (framhald av tidlegare arbeid)

Orienteringssaker:
5. Styringsdokument og samhandling
6. Status for legevaktsamarbeide i Sunnfjord/Ytre Sogn
7. Retningslinjer for utkall/følgje av fagpersonar frå Helse Førde ved akutte hendingar/ulykker 8. F

• Klikk på overskrifta her for å sjå oversikta over møter og arrangement.
Eller gå om www.helse-forde.no og vel "• Kva skjer?" i den horisontale menyen på toppen av sida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar