tirsdag 13. mai 2008

Lærdal Senterparti krev fødeavdelingar og akuttberedskap på lokalsjukehusa

Lærdal senterparti og lokallagsleiar Lars Petter Nesse krev at Helse Førde prioriterer lokalsjukehusfunksjonane i Lærdal, Førde og på Nordfjordeid.

Fødeavdeling både i Lærdal og Eid
Både Lærdal og Nordfjordeid må ha fulle lokalsjukehustilbod med akutt- og fødeberedskap, meiner Lærdal senterparti.

Dersom det framleis er pengar att, skal det gå til spesialisthelsetenester. Omfanget av desse er det pengesekken som avgjer, meiner partilaget.


• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar