fredag 2. mai 2008

Viktige konferanser om fødselsomsorg 26. og 27. mai

Fra brukerorganisasjonen Liv lagas hjemmesider henter vi følgende:

Mandag 26. mai og tirsdag 27. mai arrangeres to viktige konferanser du ikke bør gå glipp av! Liv laga står først i spissen for en brukerkonferanse. Dagen etter avholder Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en konferanse om kvalitet i tjenestene.


Brukerkonferanse mandag 26. mai
For alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere

Bli med og bestem!
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer tirsdag 27. mai en konferanse om kvalitet i helsetjenestene – kvalitetskonferansen. Liv laga og fire andre organisasjoner inviterer alle brukere til en egen konferanse dagen før, mandag 26. mai. Der skal vi sammen finne ut hva brukerne opplever og ønsker. Liv laga skal presentere funnene på kvalitetskonferansen dagen etter. Vi skal også bruke resultatene ellers i arbeidet med myndighetene.

Nå kan med andre ord du påvirke morgendagens helsetilbud! Hva er dine erfaringer? Hva fungerer? Hva er du fornøyd med? Er helsetjenestene på ditt hjemsted organisert på en spesielt bra måte? Hva er viktig for deg når du møter helsevesenet? Hva savner du? Hva fungerer ikke? Blir din fysiske og psykiske helse ivaretatt? Forbereder svangerskapsomsorgen deg på fødselen og barseltida? Er du trygg på deg sjøl og på å få den hjelp du trenger?

På brukerkonferansen skal fagfolk presentere fem forskjellige tema. Tre av dem er de samme som skal debatteres dagen etter (se lenger ned). De to andre er psykisk helse og differensiert fødselsomsorg.

Deretter skal deltakerne arbeide i grupper med temaene. Dette arbeidet ledes av firmaet Sølvpilen. Blant deltakerne skal tre som ønsker det plukkes ut til å delta i paneldebatter på kvalitetskonferansen. Der skal de representere brukerperspektivet.


• Les mer på http://www.liv-laga.no eller klikk på overskriften her for å komme rett til omtalen av konferansene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar