fredag 15. august 2008

- Helse Førde vrir og vrenger på fakta


Leiaren i Nordfjordrådet skuldar Helse Førde for faktafeil i saka om å flytte akuttberedskap til sentralsjukehuset.
- Kjernen i saka er at Helse Førde seier at omlegginga av ortopeditilbodet vil føre til 2,4 prosent mindre aktivitet ved Nordfjord Sjukehus, seier Edvardsen.

- Men det er heilt feil.

Krev at faktafeil blir retta opp
For ifølgje Edvardsen og Nordfjordrådet er det ein mykje større del av aktiviteten som forsvinn viss ortopeditilbodet blir sentralisert, slik styret i Helse Førde har vedteke.

- Det er heilt feil. Det kjem til å bli ein reduksjon på 38 prosent, og dette krev vi at administrasjonen rettar opp i, seier Edvardsen.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar