onsdag 6. august 2008

Legeforeningen oppfordrer til pasientprotest mot akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse


DAGENS MEDISIN: Helse Sør-Øst vil ha akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse på lokalsykehus. – Dette vil gi dårligere kvalitet. Befolkningen må protestere, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Helse Sør-Øst foreslår i sin rapport om Hovedstadsprosessen å opprette lokalsykehus med ”tilpassede akuttfunksjoner”i Oslo-området. Dette innebærer at sykehuset ikke har en fullverdig akuttkirurgisk kompetanse, kun en fullverdig indremedisinsk akuttberedskap. – Dette er ikke godt nok. Befolkningen må kreve at de får en fullverdig diagnostikk og behandling for de vanligste sykdommene når de først blir lagt inn akutt på sykehus, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

– Trenger fullverdig akutteam
I et brev til Helseministeren, Stortinget og Helse Sør-Øst protesterer Legeforeningen nå på forslaget om ”tilpassede akuttfunksjoner”. – Et sykehus som skal ha akuttfunksjoner må være fullverdig, altså ha et team med indremedisiner, anestesilege, kirurg og ortoped samt ha tilgang til klinisk-kjemisk laboratorietjeneste og røntgen. Det er ofte nødvendig med tverrfaglig kompetanse for å finne ut hva som feiler pasienten, samspillet i teamet kan være avgjørende, understreker Janbu.

Ofte har ikke pasienten noen sikker diagnose når han kommer inn på sykehuset. – En pasient med vondt i magen kan ha tarmslyng, eller hun kan ha forstoppelse. Da må pasienten vurderes både av kirurg og indremedisiner, sier Janbu, og understreker at det finnes mange slike eksempler. Hun mener det ikke er tilstrekkelig at en kirurg er i beredskap, men at kirurgen må delta i teamet.

Sammensatte lidelser
Eldre, pasienter med kroniske lidelser og pasienter med sammensatte lidelser er også en gruppe som i stor grad trenger vurdering av både kirurg og indremedisiner, ifølge Janbu.

• Les hele saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar