onsdag 20. august 2008

Hvem skal betale sjukehusgjelda etter tidligere skjevfordeling?

ROMSDALS BUDSTIKKE Hvem skal betale sjukehusgjelda etter tidligere skjevfordeling? Hovedtillitsvalgt Bernd Müller krever svar fra politikerne.

I et åpent brev skriver hovedtillitsvalgt ved Helse Nordmøre og Romsdal, Bernd Müller, at det er to forutsetninger for likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted.

Den ene forutsetningen er at deler av helseforetakets gjeld må slettes.
Den andre er at det må bli rettferdig finansiering av nye sykehusbygg.

Gammel skjevfordeling
Regjeringen lovet tidligere i år at den skjeve pengefordelingen mellom helseforetakene i Norge, skal rettes opp. Helse Midt-Norge, og derunder Helse Nordmøre og Romsdal, er blant foretakene som har fått mye mindre enn de burde hatt, basert på flere rapporter om saken.

Men om Helse Nordmøre og Romsdal nå får betydelig høgere inntekter, drar de og andre helseforetak fortsatt med seg gjeld som følge av for lave bevilgninger tidligere.

Det er denne gamle gjelda Müller nå krever svar om. Spørsmålet er hvem som skal betale gjeldsutgiftene.

Vil ha svar
Müller skriver bla a i sitt brev:
"Det er nå ett år igjen til nytt valg og derfor er det viktig at politikerne svarer på disse spørsmålene, og det i god tid før valgkampen. Dermed kan velgerne vite hvor de ulike politikerne står i forhold til denne saken".

Müller er hovedtillitsvalgt for legeforeningen i Helse Nordmøre og Romsdal. – Jeg skal i alle fall sørge for at brevet mitt blir kjent og at det når frem til stortingspolitikerne. Politikerne kommer nok til å ta utfordringen, men jeg kommer til å etterlyse svar om jeg ikke får det. For dette er spørsmål jeg mener vi burde ha krav på et godt svar på, sier Müller.

• Les hele saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar