torsdag 15. januar 2009

Neste styremøte: 23. januar


Helse Førde har styremøte på sentralsjukehuset i Førde fredag 23. januar 2009. Møtet startar kl. 10.30.

Møtet startar med orientering om fagleg tema:
Utvikling siste 2 åra i lokalsjukehus og akuttmedisin (nasjonalt og lokalt).

SAKSLISTE:

OPEN DEL
001/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste
002/09 V Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.12.2008
003/09 O Administrerande direktør sin orientering - 2009/23
004/09 V Styrerapportering nr. 12 - 2008
005/09 V Årleg melding 2008 for Helse Førde HF
006/09 D Før samhandlingsreforma – kor står vi?
-Miniseminar

OPEN ELLER LUKKA DEL
007/09 Eventuelt

Styremøtet er ope for publikum og presse.

Sakspapira er lagt ut her.


FORSVAR LÆRDAL SJUKEHUS PLEIER Å VERE TIL STADES PÅ TILHØYRARPLASS PÅ STYREMØTA, MEN VART BEKLAGELEGVIS FORHINDRA DENNE GONGEN.
• Klikk her eller på overskrifta for å sjå styresakene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar