tirsdag 24. mars 2009

Tillitsvalde: - Helse Førde bryt lova


NRK SOGN OG FJORDANE Ei rekkje tillitsvalde i Helse Førde meiner dei ikkje har fått informasjon eller innsyn i dei nye budsjettkutta før dei var ferdighandsama av administrasjonen.

Inger Johanne Sætenes, føretakstillitsvald for Delta i Helse Førde, meiner dette ikkje held mål.
- Slik vi ser dei har dei brote både lova, tariffavtalen og sitt eige omstillingsdokument. Eg tykkjer det er ganske arrogant.


- For dårleg tid
Tillitsvalde i Helse Førde meiner dei ikkje har fått vore delaktige i arbeidet med det reviderte budsjettet Helse Førde la fram måndag.
Sætenes meiner at dei har fått for liten tid til budsjettkutta skal avgjerast.
- Det skal skje veldig fort, og då er vi ei forseinking viss dei skal ha oss med i prosessane. Når vi ser på kutta i ambulansen, så er det ganske alvorleg. Vi er partar på like linje som arbeidsgivar, og dei kan ikkje setje igang slike kutt utan at vi er med.

• Les resten av saka hjå NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar