onsdag 4. mars 2009

Velferdskonferansen: - Stans dansen rundt gullkalven


FAGBLADET Velferdskonferansen tok et formidabelt oppgjør med markedsorganisering i offentlig sektor. Fagforbundets leder Jan Davidsen advarer mot sniknedbygging av velferdsstaten.

- Velferdsstaten er ikke truet av politikere som direkte sier at de vil bygge den ned. Truslene er sniknedbygging av velferdstjenestene og new public management, som er ren markedstenkning i offentlig sektor, sa Fagforbundsder Jan Davidsen på velferdskonferansen som samlet nærmere 500 deltakere fra fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk.

Davidsen understreket at jobben nå er å skaffe kunnskap om hva dette betyr for offentlig sektor og hva som er de gode alternativene for å skape gode arbeidsplasser og et samfunn for fellesskapsløsninger, og som er bærekraftig i forhold til naturressursene.

Nødvendig selvransakelse
Dermed var tonen satt for velferdskonferansen som i to dager har satt søkelys på hva som egentlig skjer med velferdsstaten når markedstenkningen får bre om seg, og hva som er alternativene. Og det er grunn til selvransakelse også for fagbevegelsens og venstresidens aktører.

Gullstandard
Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, var klar på at markedstenkningen er på frammarsj, selv om noen liker å tro det motsatte. Forretnings- og bedriftsorganisering brer om seg, med en selvforklarende begrunnelse. Bedriftsorganisering er blitt selve gullstandarden som har satt seg i ryggmargen, også langt inn i de rødgrønnes rekker, sa han.

• Klikk her eller på overskriften for å lese hele saken på Fagbladets nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar