mandag 23. mars 2009

Helse Førde: Styresakene til fredag 27. mars er lagt ut på nett

Neste styremøte i Helse Førde vert halde på Rica Sunnfjord Hotell fredag 27. mars. Møtestart klokka 09.30.

Sakene er lagt ut på nett, du finn dei ved å klikke her eller på overskrifta.

Du kan laste ned følgjande dokument (frå den sida):
- Off styreprotokoll HF 26 02 2009
- Saksliste HF 27 03 2009
- Styresak 020-09 V Styrerapportering nr 2 - 2009
- Styresak 021-09 V Vedl 1 Årsmelding 2008 HF
- Styresak 021-09 V Vedl 2 Resultatrekneskap 2008 HF
- Styresak 021-09 V Årsrekneskap 2008 HF
- Styresak 022-09 O Vedl Aarsmelding 2008 - Pasientombod
- Styresak 022-09 O Aarsmelding 2008 - Pasientombodet
- Styresak 023-09 O Styringsdokument 2009 HF
- Styresak 024-09 V Revidert budsjett 2009 HF
- Styresak 024-09 V Vedl 1 Budsjett 2009 MED
- Styresak 024-09 V Vedl 2 Budsjett 2009 KIR
- Styresak 024-09 V Vedl 3 Budsjett 2009 PHV
- Styresak 024-09 V Vedl 4 Budsjett 2009 Føretaket
- Styresak 025-09 V Rusplan HF
- Styresak 025-09 V Vedl 1 Forslag til rusplan HF
- Styresak 026-09 V Prosjekt Tronvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar