onsdag 16. februar 2011

Fødekutt tas først


AFTENPOSTEN 4. FEBRUAR 2011 Regjeringen kommer trolig med en avklaring omkring nedlegging og omorganisering av fødetilbud i løpet av noen uker. Striden om andre oppgaver ved lokalsykehusene får ulme videre.

Etter det Aftenposten erfarer går regjeringspartiene nå inn i diskusjoner om nedlegging av konkrete fødetilbud, med sikte på å løfte dette ut som en egen regjeringsbeslutning om kort tid. Til grunn ligger de regionale helseforetakenes vedtak og forslag om nedlegging av fire fødeavdelinger og to fødestuer, samt å frata ytterligere to fødestuer gynekolog. Det er usikkert om politikerne vil lytte til alle faglige råd.

Uenighet
Regjeringspartiene har ulikt ståsted. Mens Ap har vært mest villig til å bifalle helseforetakenes opplegg, holder Sp og SV igjen. Mye tyder på at det særlig vil bli dragkamp om nedleggingen av fødeavdelingen ved Nordfjordeid sjukehus. De fødende skal etter planen flyttes til Volda sjukehus. Til tross for at indre Nordfjord, Hornindal og Stryn nyter godt av ny fergefri vei til Volda, vil kvinner i ytre Nordfjord få lengre reisevei.

Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete står sterkt i sitt hjemfylke Sogn og Fjordane, og lovet på landsstyremøtet i januar at «en helsepolitikk som gir distriktskvinner lengre vei til fødetilbud, er ikke Senterpartiet med på». Sp krever endringer i forhold til nedleggingsplanene, og har trolig støtte av SV.

Kutt kommer
At det likevel blir endringer, er det liten tvil om. Det er vanskelig å argumentere mot entydige faglige råd om at såkalte forsterkede fødestuer (med én gynekolog) ikke holder mål. Dermed står fødestuen på Lærdal sjukehus, i Navarsetes egen hjembygd, lagelig til for hugg.

Forslaget om å gjøre to fødeavdelinger i henholdsvis Molde og Kristiansund til én blir derimot trolig skjøvet frem i tid, pga. den svært betente utbyggingsstriden på Nordmøre.

Forslagene om kutt og flytting av andre oppgaver ved lokalsykehusene må fortsatt vente på avklaring. Omleggingene kommer neppe inn som konkrete punkter når Regjeringen fremmer Nasjonal helse- og omsorgsplan for Stortinget før påske. Likevel kan lokalsykehusenes skjebne bli avklart her, gjennom de føringer som gis.

Sp vil ha en definisjon av lokalsykehus inn i denne planen, som ville bety at også akuttkirurgi-sentraliseringen må oppgis. Det går Ap neppe med på.

Ap straffes
Nedlegging av sykehusfunksjoner koster. Ap frykter katastrofetall i berørte kommuner til høsten. Valgforsker Frank Aarebrot tror lokalsykehusdebatten får utslag i berørte kommuner ved høstens valg, og at det vil ramme Ap hardest.

Are Helseth (Ap), medlem av Stortingets helse og omsorgskomité, bekrefter at det er bekymring sentralt i partiet for hva sykehussaken får å bety for kommunevalget.
- Vi vet at vi må ha tillit på helse og omsorg for å gjøre gode valg, sier han.

I Vågsøy kommune i Nordfjord har ordføreren meldt seg ut av Arbeiderpartiet. I nabokommunen Selje gikk det lokale arbeiderpartilaget i oppløsning i fjor. To nedleggingsvennlige Ap-politikere i Helse Vest-styret, er ikke renominert på fylkestingslisten.


• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar