søndag 20. februar 2011

Stortingshøring om nedlegging av regionale helseforetak og frys i lokalsykehusprosesser


STORTINGET.NO Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide (alle KrF) har fremsatt et representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene (Dokument 8:54 S (2010-2011)).

Det ble avholdt høring i saken 17. februar. Foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 29. mars.

• Klikk her eller på overskriften for å følge denne saken på Stortingets sider

• Klikk her for å se video-opptaket av komitéhøringen om forslaget. Et interessant punkt i videoen er Legeforeningens utdyping av begrepet "underledelse" i forbindelse med mangel på stedlig ledelse. De negative konsekvensene ved klinikkorganisering og mangel på stedlig ledelse har Folkebevegelsen for lokalsykehusene pekt på i flere år. Vi er veldig glad for at Legeforeningen formulerer dette så godt og klart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar