mandag 21. februar 2011

Helse Førde-styremøte 24. februar 2011, i Førde


Frå Helse Førde sine nettsider:

Styremøte 24.02.2011

Det er styremøte i Helse Førde torsdag 24. februar. Møtestart kl 09.00. Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4.

Sakene til styremøtet:

Saksliste styret HF 24. februar 2011
Styresak 008-2011 A Godkjenning av protokoll 28. januar 2011
Styreprotokoll HF 28. januar 2011
Styresak 009-2011 O Adm dir si orientering
Styresak 010-2011 A Rapportering fra verksemda per januar 2011
Verksemdsrapport KIR januar 2011
Verksemdsrapport MED januar 2011
Verksemdsrapport PHV januar 2011
Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2011
Styresak 011-2011 O Årsmelding 2010 frå Pasient- og brukarutvalet
Skriv og meldingar til 24. februar 2011
Brev fra Helse Vest 11. februar 2011 - Melding om oppstart av internrevisjon Brannvern 2
Brev fra Helse Vest 2. februar 2011 - internrevisjon av medisinsk kodepraksis
Årsmelding 2010 - Pasient og brukarombodet
Årsmelding KU i HF 2010
Årsmelding PTU i HF 2010

• Klikk her eller på overskrifta for å komme til Helse Førde sine sider med sakspapir til styremøtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar