søndag 11. september 2011

Rådmannen inviterer til oppstartseminar for Sogn Lokalmedisinske senter


LÆRDAL KOMMUNE SINE NETTSIDER

Program Sogn Lokalmedisinske senter – oppstartseminar 12. september


9.30 – 10.00 Kaffi/mineralvatn
10.00 – 10.05 Velkommen Kort presentasjonsrunde – namn, stilling og kommune, Rådmann Alf Olsen jr, Lærdal kommune
10.05 – 10.10 Mål for og forventningar til dagen, Fylkesmann Anne Karin Hamre
10.10 – 10.25 Utgangspunkt og forventningar frå vertskommunen, Rådmann Alf Olsen jr, Lærdal kommune
10.25 – 11.00 Bakgrunn, status og framdrift, Helse og omsorgsleiar Margun Thue, Lærdal kommune
11.00 – 11.15 Pause med Kaffi/Te/Frukt
11.15 – 12.00 Erfaringar knytt til prosessar kring og innhaldet i Nordgudbrandsdal LMS, Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleiar Nordgudbrandsdal lokalmedisinske senter
12.00 – 12.45 Nasjonale forventningar til lokale løysingar og prosessar Grunntanken bak LMS – kvifor og korleis? Tor Åm, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet
12.45 – 13.15 Status og mulegheiter på Lærdal sjukehus, Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde
13.15 – 14.00 Lunsj
14.00 – 14.30 Ordskifte

Møte i styringsgruppa tek til etter avslutta ordskifte.

Vel møtt!
Alf Olsen jr.

• Les saka på Lærdal kommune sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar